LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gedeeltelijke nakoming verbintenis (art. 6:29)

Gedeeltelijke nakoming verbintenis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022

1 Algemeen

In art. 6:29 BW is bepaald dat de schuldenaar niet bevoegd is om zonder toestemming van de schuldeiser het verschuldigde in gedeelten te voldoen. Deze bepaling veronderstelt dat sprake is van één schuld en dat de volledige prestatie nog moet worden voldaan. Als sprake is van meerdere op zichzelf staande schulden, dan kunnen deze los van elkaar worden voldaan. Art. 6:29 BW geldt dan afzonderlijk voor iedere schuld. De schuldeiser mag de aangeboden gedeeltelijke nakoming weigeren zonder in verzuim te geraken in de zin van art. 6:58 BW. De reden hiervoor is dat de schuldeiser in beginsel de prestatie als eenheid heeft bedongen en het mogelijk lastig voor hem is als hij telkens grotere of kleinere gedeelten van die prestatie in ontvangst moet nemen (TM, Parl. Gesch. 6, p. 156).

2 Uitzondering

Hoewel art. 6:29 BW het uitgangspunt is, kan in de overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar besloten liggen dat de schuldenaar het verschuldigde wel in gedeelten kan voldoen. Het meest voor de handliggende is uiteraard als betaling in termijn is overeengekomen. Maar ook als betaling in termijnen niet is overeengekomen, kan uit de redelijkheid en billijkheid of uit de wet zelf betaling in gedeelten voorvloeien. Zie bijvoorbeeld art. 138 lid 2 en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.