LOADING  
Fiscaal
Civiel

Franchise (art. 7:911 - 7:922 BW)

Franchise

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Franchise Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 oktober 2021
De redactie

1 Inleiding

Lange tijd ontbrak een wettelijke regeling voor franchise. Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden en deze is opgenomen in Titel 16 van Boek 7 BW, in de artt. 7:911-922 BW.

2 Wettelijke regeling 

De franchiseovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in Boek 7 BW. De wettelijke regeling omvat onder andere bepalingen betreffende de informatieplicht, tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst, de beëindiging van de samenwerking en het overleg tussen de franchisegever en franchisenemer. In art. 7:922 BW is bepaald dat van de Wet Franchise niet ten nadele van in Nederland gevestigde franchisenemers kan worden afgeweken. Ook is bepaald dat een beding in strijd met het bepaalde in art. 7:920 BW - waarin de minimumvereisten voor de inhoud van de franchiseovereenkomst zijn vastgelegd - een nietig beding is. Dit geldt ongeacht het recht dat de franchiseovereenkomst beheerst. 

3 Bepalingen Wet Franchise

In de Wet Franchise is vastgelegd wat een franchiseovereenkomst is, namelijk: 'de overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten', art. 7:911 lid 1 BW. Art. 7:911 BW bevat meer begripsbepalingen, onder andere definities ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.