LOADING  
Fiscaal
Civiel

Evenredige verdeling vruchten of aandelen bij gemeenschap (art. 3:172 BW)

Evenredige verdeling vruchten of aandelen bij gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 september 2020
De redactie

1 Algemeen

Op grond van art. 3:172 BW delen de deelgenoten van de gemeenschap in de vruchten en andere voordelen die het gemeenschappelijke goed oplevert, naar evenredigheid van hun aandelen. Ook moeten de deelgenoten in diezelfde evenredigheid bijdragen tot de uitgaven die voortvloeien uit handelingen welke bevoegdelijk ten behoeve van de gemeenschap zijn verricht. Hierbij kan bijvoorbeeld aan handelingen ten behoeve van de gemeenschap worden gedacht, waardoor schulden zijn ontstaan die voor rekening van de gemeenschap komen. De vruchten en andere voordelen die het gemeenschappelijke goed opleveren, zijn onderdeel van de gemeenschap. De definitie van het begrip 'vrucht' staat in art. 3:9 BW. Een voorbeeld is de rente over de bij de notaris gedeponeerde opbrengst van goederen behorend bij een nalatenschap. Tenzij een regeling anders bepaalt, geldt de regel uit art. 3:172 BW. 
Een voorbeeld van een dergelijke regeling kwam aan de orde in een arrest van Hof Den Bosch (13 maart 2018, nr 200.212.655/01, ECLI:NL:GHSHE:2018:1104). De casus betrof twee deelgenoten, M en V, die na echtscheiding in geschil waren over onder meer verdeling van de tussen hen bestaande eenvoudige gemeenschappen. De hypothecaire schuld, aangegaan bij aankoop van de woning, was mede afgelost door een geldbedrag van de broer van V. M en V hadden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.