LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfstellingen (art. 4:115 - 4:116 BW)

Erfstellingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 februari 2020
mr. M.N. Bende

1 Definitie erfstelling

Uit de parlementaire geschiedenis van Boek 4 BW blijkt dat erfstellingen en legaten tezamen worden aangeduid met de term 'makingen'. Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking, krachtens welke de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap of een evenredig aandeel daarin nalaat (art. 4:115 BW).
Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking (art. 4:1 lid 1 BW). Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt (art. 4:1 lid 2 BW).

2 Vereisten erfstelling

Bij een erfstelling laat de erflater (een evenredig aandeel van) zijn nalatenschap na aan een of meer daarbij aangewezen personen. De zinsnede 'daarbij aangewezen' ziet op twee aspecten:

  1. de beoogde erfgenaam moet bestaan bij het overlijden van erflater (art. 4:56 lid 1 BW);
  2. de beoogde erfgenaam moet kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de uiterste wil en de omstandigheden ten tijde van het overlijden van de erflater. Mocht identificatie op het moment van het openvallen van de nalatenschap onmogelijk zijn, dan wordt de erfstelling aangemerkt als een legaat (indien sprake is van een vorderingsrecht) of als een last (indien geen sprake is van een vorderingsrecht).

3 Erfstelling of legaat?

Voor een antwoord op de vraag of sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.