LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfpacht (art. 5:85 - 5:100 BW)

Erfpacht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 augustus 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Algemeen

Het recht van erfpacht is een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander (de blote eigenaar c.q. erfverpachter) te houden en te gebruiken. Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, het recht dat met het beperkte recht is bezwaard (art. 3:8 BW). Het recht van erfpacht kan alleen op zaken worden gevestigd en niet op vermogensrechten. Ook kan het recht in één of meer appartementsrechten worden gesplitst, zo blijkt uit art. 5:106 BW. De inhoud van het recht van erfpacht wordt bepaald door de wet en door de erfpachtvoorwaarden zoals die in de akte van vestiging worden opgenomen. In de praktijk zijn het vooral gemeenten die onroerende zaken in erfpacht uitgeven. Op deze wijze blijft de gemeente eigenaar en houdt ze een belangrijke vinger in de pap, bijvoorbeeld waar het gaat om het gebruik en de bestemming van de betreffende onroerende zaken.

Doorkruisingsproblematiek

In dergelijke situaties komt de doorkruisingsproblematiek in beeld. Dit in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk, dat zich op de grens van het civiel recht en het bestuursrecht bevindt, ziet op de vraag in hoeverre een bestuursorgaan gebruik mag maken van het civielrechtelijke instrumentarium om zijn publiekrechtelijke taak te vervullen. Daarbij geldt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.