LOADING  
Fiscaal
Civiel

Einde bewind (art. 1:448 - 449 BW)

Einde bewind

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 juli 2020
mr. M.N. Bende

1 Algemeen

Het einde van het bewind door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld zorgt ervoor dat de rechthebbende weer volledig beschikkings- en beheersbevoegd wordt over de onder bewind gestelde goederen. Het einde van het bewind (art. 1:449 BW) mag niet worden verward met het einde van de taak van de bewindvoerder (art. 1:448 BW). Met het eindigen van de taak van de bewindvoerder is het bewind over de goederen namelijk niet geëindigd. Het bewind blijft in die situatie op de onder bewind gestelde goederen rusten (art. 1:448 BW).
Het bewind kan voorts eindigen door de dood of ondercuratelestelling van de rechthebbende, art. 1:449 lid 1 BW.

2 Einde van de taak van de bewindvoerder

In art. 1:448 BW staan de gevallen opgesomd waarin de taak van de bewindvoerder eindigt. Ingevolge art. 1:448 BW eindigt de taak van de bewindvoerder:

  • bij het einde van het bewind;
  • door tijdsverloop, indien de bewindvoerder voor een bepaalde tijd was benoemd;
  • door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring of zijn ondercuratelestelling;
  • door instelling van een meerderjarigenbewind over één of meer van zijn goederen; en
  • door ontslag dat hem door de Kantonrechter wordt verleend.

De Kantonrechter kan de bewindvoerder ontslag verlenen, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.