LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigendomsvoorbehoud bij overdracht (art. 3:92 BW)

Eigendomsvoorbehoud bij overdracht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Eigendomsvoorbehoud bij overdracht

Op grond van art. 3:92 BW geldt voor roerende zaken dat de overeenkomst die de strekking heeft dat de een zich de eigendom van een zaak voorbehoudt totdat door de ander de verschuldigde prestatie is voldaan, waardoor de zaak wordt geleverd onder opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie. Dit volgt al uit Hoge Raad 28 april 1989, NJ 1990/252, Puinbreker-arrest (brondocument niet beschikbaar). Sinds 1992 is deze regel gecodificeerd in art. 3:92 lid 1 BW.

De vraag die daarmee nog niet beantwoord was, betrof de positie van de verkrijger. In de literatuur waren twee kampen te onderscheiden:

  1. Het ene kamp was van mening dat de verkrijger een eigendomsverwachting had. Deze eigendomsverwachting zou tot gevolg hebben dat de verkrijger door de vervulling van de voorwaarde van rechtswege eigenaar van het goed wordt. Voor die tijd had hij geen rechten, ook niet obligatoir. Deze eigendomsverwachting kon daarmee ook niet worden gezien als een vermogensrecht en was dus ook niet overdraagbaar.
  2. Het andere kamp was van mening dat de verkrijger van een goed onder een eigendomsvoorbehoud wel een goederenrechtelijke aanspraak verkreeg op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde eigendom van een goed. In deze leer heeft dus de vervreemder een eigendomsrecht op een goed onder een ontbindende voorwaarde en de verkrijger ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.