LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigendom van onroerende zaken (art. 5:20 - 5:36 BW)

Eigendom van onroerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juli 2022
De redactie

1 Algemeen

De belangrijkste bepaling van titel 5.3 BW is art. 5:20 BW. Het eerste lid van dit artikel geeft in samenhang met art. 3:3 BW de superficies solo cedit-regel: de eigenaar van de grond is in beginsel tevens eigenaar van de gebouwen en werken die met zijn grond zijn verenigd. Dit wordt ook wel 'verticale natrekking' genoemd. Art. 5:20 lid 1 BW noemt dezelfde zaken als art. 3:3 lid 1 BW, zodat de verticale natrekking slechts ziet op onroerende zaken en niet op zaken die ingevolge art. 3:3 lid 2 BW roerend zijn.

2 Eigendom van grond (art. 5:20 BW)

De hoofdregel van art. 5:20 lid 1 BW geldt voor zover de wet niet anders bepaalt. Het opstalrecht is een voorbeeld van een rechtsfiguur die de werking van verticale natrekking doorbreekt. Art. 5:20 lid 2 BW geeft ook een uitzondering op de hoofdregel van lid 1. In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net van kabels en leidingen dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechtsopvolger. 

2.1 Eigendom van een net (art. 5:20 lid 2 BW)

Op 6 juni 2003 heeft de Hoge ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.