LOADING  
Fiscaal
Civiel

Echtscheiding algemeen (art. 1:150 - 1:154 BW)

Echtscheiding algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Beslag Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 augustus 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Echtscheidingsgrond

De enige grond tot echtscheiding is duurzame ontwrichting van het huwelijk. Of sprake is van duurzame ontwrichting dient objectief te worden beoordeeld. Echtscheiding kan worden uitsproken zowel op verzoek van één van de echtgenoten (art. 1:151 BW) als op beider verzoek (art. 1:154 BW). Als echtscheiding op beider verzoek wordt uitgesproken, onderzoekt de rechter niet ambtshalve of objectief sprake is van duurzame ontwrichting. Dit laatste heeft tot gevolg dat, hoewel de wet dat formeel niet kent, toch echtscheiding in onderling overleg mogelijk is. Bij tegenspraak dient de rechter zelf een oordeel te vormen over de vraag of sprake is van duurzame ontwrichting. Een belangrijke aanwijzing hierbij is de feitelijke stelling van één van de echtgenoten dat hiervan sprake is. Echtscheiding heeft een aantal belangrijke gevolgen. Deze gevolgen worden hierna besproken.

2 Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is de overeenkomst waarbij de rechtsgevolgen van de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding worden vastgelegd. In de wet wordt op diverse plaatsen rekening gehouden met het bestaan van een echtscheidingsconvenant (art. 1:158 BW, art. 1:159 BW en 1:159a BW). Het echtscheidingsconvenant kan zowel vóór als ná de echtscheiding worden gemaakt. Als een echtscheidingsconvenant voor de echtscheiding wordt opgemaakt, dan wordt dit doorgaans aan het verzoekschrift tot echtscheiding toegevoegd. Hierdoor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.