LOADING  
Fiscaal
Civiel

Dwaling (art. 6:228 BW)

Dwaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

1 Algemeen

Dwaling is een zogeheten ‘wilsgebrek’: de wil tot de rechtshandeling is gebrekkig gevormd. Een onder invloed van dwaling tot stand gekomen overeenkomst kan vernietigbaar zijn (art. 6:228 lid 1 BW). Vernietiging van een rechtshandeling heeft terugwerkende kracht zodat de rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden (art. 3:53 BW). Vernietiging van een rechtshandeling kan zowel plaatsvinden door een buitengerechtelijke verklaring (art. 3:50 BW) als door een rechterlijke uitspraak (art. 3:51 BW).

Voor vernietiging op grond van dwaling is vereist dat de overeenkomst tot stand is gekomen onder een onjuiste voorstelling van zaken en zij bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Met andere woorden: tussen de dwaling en de totstandkoming van de overeenkomst moet een causaal verband bestaan. Het is niet nodig dat de dwalende, indien de juiste voorstelling van zaken hem niet zou hebben ontbroken, in het geheel geen overeenkomst zou hebben gesloten. Voldoende is dat hij niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gecontracteerd.
Daarnaast dient één van de drie in art. 6:228 lid 1 BW genoemde dwalingsgevallen zich voor te doen:
a. een onjuiste inlichting van de wederpartij;
b. de wederpartij had de dwalende behoren in te lichten;
c. wederzijdse dwaling: de wederpartij is bij het sluiten van de overeenkomst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.