LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doeloverschrijding (art. 2:7 BW)

Doeloverschrijding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 april 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Het is verplicht in de statuten het doel van de rechtspersoon op te nemen en dit te omschrijven. Rechtshandelingen van de rechtspersoon moeten dienstig zijn aan het statutaire doel van de rechtspersoon. Rechtshandelingen die niet expliciet in de statutaire doelomschrijving zijn opgenomen, maar die naar redelijkheid uit het statutaire doel voortvloeien en daarmee samenhangen, vallen ook onder de statutaire doelomschrijving. Het kan echter voorkomen dat rechtshandelingen worden verricht die zich niet goed verhouden tot het statutaire doel (of beter: waarbij het statutaire doel wordt overschreden). Deze rechtshandeling kan verricht zijn door de bestuurder maar dat is niet vereist. Een dergelijke rechtshandeling is vernietigbaar (art. 2:7 BW jo art. 3:49 e.v. BW). De rechtshandeling is slechts vernietigbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het doel is overschreden; en
  2. de wederpartij wist dan wel behoorde zonder eigen onderzoek te weten dat sprake was van doeloverschrijding (te kwader trouw).

2 Doeloverschrijding

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van doeloverschrijding, speelt het vennootschappelijk belang vaak een rol. Het statutaire doel houdt niet mede in het vennootschappelijk belang, maar het statutaire doel houdt wel verband met het vennootschappelijk belang. Indien een rechtshandeling in strijd is met het vennootschappelijk belang levert dit tevens strijd op met het statutair doel, ongeacht hoe ruim ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.