LOADING  
Fiscaal
Civiel

Derdenbescherming (art. 3:88 BW)

Derdenbescherming

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Bescherming derde tegen beschikkingsonbevoegdheid vervreemder van een registergoed

In bepaalde gevallen wordt een verkrijger van een registergoed beschermd tegen een ongeldige overdracht. Anders gezegd: de ongeldige overdracht wordt onder voorwaarden geheeld. De basis hiervoor is art. 3:88 BW. Wil een verkrijger van een registergoed – een goed waarop art. 3:86 BW niet van toepassing is – beschermd worden tegen een ongeldige overdracht, dan moet in elk geval sprake zijn van een geldige titel en een geldige levering. Er wordt alleen maar bescherming verleend tegen beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder, die voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht die het gevolg was van een titel- of leveringsgebrek.

Voorbeeld
A verkoopt en levert aan B een woning. B verkoopt en levert die woning op zijn beurt aan C. Vervolgens vernietigt de rechter op verzoek van A de koop tussen A en B wegens misbruik van omstandigheden. Deze vernietiging heeft terugwerkende kracht en leidt ertoe dat de overdracht tussen A en B achteraf niet geldig is wegens het ontbreken van een geldige titel. B is daarom geen eigenaar geworden. Bij de overdracht B – C was B dus beschikkingsonbevoegd en is C daarom geen eigenaar geworden. Indien C ten aanzien van het misbruik van omstandigheden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.