LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie vereniging (art. 2:26 BW)

Definitie vereniging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juni 2021
K.H.J. Flink

1 Definitie

Art. 2:26 BW geeft de definitie van de vereniging. De drie wezenlijke elementen van de vereniging is dat er (i) een ledenbestand moet zijn, (ii) een organisatorisch verband is opgericht voor een bepaald doel en (iii) dat het organisatorisch verband als eenheid aan het rechtsverkeer deelneemt. De vereniging is een rechtspersoon, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (art. 2:27 BW, de statuten zijn opgenomen in een notariële akte) en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, ook geduid als informele vereniging (art. 2:30 BW, de statuten zijn niet opgenomen in een notariële akte). Een informele vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn. De algemene vergadering van een informele vereniging kan besluiten de statuten te doen opnemen in een notariële akte. Zodra ter uitvoering van dat besluit de notariële akte is verleden, bezit de vereniging volledige rechtsbevoegdheid.

In de literatuur worden vraagtekens gezet bij het bijzondere karakter van de informele vereniging. Zo wordt betoogd dat de regeling van de informele vereniging geschrapt moet worden (zie A.C. Medina, 'Rechts(on)zekerheid en de informele vereniging', WPNR 2020/7298). Medina komt hier tot de conclusie dat de regeling van de informele vereniging in strijd is met de kern van het rechtszekerheidbeginsel. Afwezigheid van formele vereisten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.