LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie onroerende zaak (art. 3:3 BW)

Definitie onroerende zaak

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Koop en levering onroerende zaken, Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 november 2021
De redactie

1 Definitie onroerende zaak

Een gebouw of werk is onroerend indien het duurzaam met de grond is verenigd (art. 3:3 lid 1 BW). In deze omschrijving zijn twee kenmerken te onderscheiden. Als een zaak aan deze vereisten voldoet, is sprake van een onroerende zaken. Andere zaken zijn roerend.
De twee vereisten zijn:

  1. er moet sprake zijn van vereniging met de grond, dit wordt beoordeeld aan de hand van de verkeersopvattingen. Zie in dit verband twee arresten van de Hoge Raad (het Havenkranen-arrest van 24 december 2010, nr 10/01452, ECLI:NL:HR:2010:BO3644 en het Woonark-arrest van 15 januari 2010, nr 07/13305, ECLI:NL:HR:2010:BK9136); en
  2. de vereniging moet duurzaam zijn. Dit criterium is door de Hoge Raad nader ingevuld in het Portacabin-arrest (HR 31 oktober 1997, nr 16404, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van duurzame vereniging met de grond, zijn de volgende aspecten van belang:

    i. is de zaak naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven;
    ii. bij de beoordeling van het bovenstaande moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is;
    iii. de bestemming van de zaak om duurzaam ter plaatste te blijven moet naar buiten kenbaar zijn;
    iv. de verkeersopvattingen kunnen niet als een zelfstandige maatstaf worden gebezigd bij ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.