LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie onroerende zaak (art. 3:3 BW)

Definitie onroerende zaak

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Koop en levering onroerende zaken, Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 november 2022
De redactie

1 Definitie onroerende zaak

Een gebouw of werk is onroerend indien het duurzaam met de grond is verenigd (art. 3:3 lid 1 BW). In deze omschrijving zijn twee kenmerken te onderscheiden. Als een zaak aan deze vereisten voldoet, is sprake van een onroerende zaken. Andere zaken zijn roerend.
De twee vereisten zijn:

  1. er moet sprake zijn van vereniging met de grond, dit wordt beoordeeld aan de hand van de verkeersopvattingen. Zie in dit verband twee arresten van de Hoge Raad (het Havenkranen-arrest van 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO3644 en het Woonark-arrest van 15 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9136); en
  2. de vereniging moet duurzaam zijn. Dit criterium is door de Hoge Raad nader ingevuld in het Portacabin-arrest (HR 31 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van duurzame vereniging met de grond, zijn de volgende aspecten van belang:

    i. is de zaak naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven;
    ii. bij de beoordeling van het bovenstaande moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is;
    iii. de bestemming van de zaak om duurzaam ter plaatste te blijven moet naar buiten kenbaar zijn;
    iv. de verkeersopvattingen kunnen niet als een zelfstandige maatstaf worden gebezigd bij de beoordeling of een zaak roerend ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.