LOADING  
Fiscaal
Civiel

De Europese erfrechtverklaring (art. 4:188a BW)

De Europese erfrechtverklaring

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Internationaal familierecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
mr. B.F.P. Lhoëst (Internationaal FamilieRecht Advies)

1 De Europese verklaring van erfrecht

Op grond van art. 64 onder b ErfVO jo art. 8 Uitvoeringswet Verordening Erfrecht (TK 33851, nr 2, p. 3) zijn notarissen met een vestigingsplaats in Nederland aangewezen als autoriteit voor de afgifte van een Europese verklaring van erfrecht (hierna: EVvE) in Nederland. Notarissen in Nederland kunnen vanaf 17 augustus 2015 worden gevraagd om een EVvE op te stellen en af te geven.
Sinds 1 november 2016 kunnen notarissen Europese verklaringen van erfrecht inschrijven in een Europees register. Dit register, het 'European Succession Cerfiticate Register' (ESCR), maakt het mogelijk dat notarissen snel en gemakkelijk kunnen controleren of in het buitenland een Europese verklaring van erfrecht is afgegeven. De gegevens van de erflater worden geregistreerd in het register. Ieder land dat deelneemt, heeft een dergelijk register. Deze registers worden met elkaar verbonden via het Europese testamentenregister (‘Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires’, ARERT). Frankrijk, Luxemburg en Nederland beschikten in 2016 al over een dergelijk register. Daarna zijn nog zo'n twintig andere Europese landen ook digitaal aan dit register gekoppeld. In Nederland beheert de KNB het register.

Een Nederlandse notaris kan pas overgaan tot het afgeven van een Europese verklaring van erfrecht als hij de 'bevoegde autoriteit' is. De bevoegdheidsregels van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.