LOADING  
Fiscaal
Civiel

Consumentenkredietovereenkomsten (art. 7:57 - 7:70 BW)

Consumentenkredietovereenkomsten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 maart 2020

1 Inleiding

In art. 7:57 e.v. BW zijn de bepalingen rondom de consumentenkredietovereenkomsten opgenomen. Deze bepalingen zijn een implementatie van de Europese richtlijn (nr 2008/48/EG) die ten doel heeft het duidelijk voorlichten van de consument bij kredietovereenkomsten. Daarnaast hebben de bepalingen transparantie en vergelijkbaarheid in de kredietverleningsmarkt tot doel. In art. 7:57 BW is een groot aantal definities opgenomen. Deze definities zijn alleen van toepassing op consumentenkredietovereenkomsten. In art. 7:58 BW is de reikwijdte opgenomen en wordt een aantal gevallen uitgesloten van deze regeling. Onder andere een kredietovereenkomst die wordt gewaarborgd door een recht van hypotheek, valt niet onder deze regeling. 
Indien de regeling op grond van art. 7:57 en 7:58 BW van toepassing is, zijn de bepalingen uit art. 7:59-7:70 BW van toepassing. In deze artikelen zijn de bepalingen rondom de rechten en de informatieverstrekking opgenomen bij consumentenkredietovereenkomsten. 

2 Informatieverstrekking bij consumentenkredietovereenkomsten

Een kredietgever is bij de reclame voor consumentenkredietovereenkomsten verplicht de bepalingen omtrent informatieverstrekking uit de richtlijn in acht te nemen. Daardoor is de kredietgever verplicht de consument vergelijkbare informatie te verstrekken, waardoor de consument het krediet kan beoordelen en vergelijken. Als een kredietgever de standaardinformatie uit de richtlijn niet heeft opgenomen in de reclame, verricht de kredietgever een oneerlijke handelspraktijk zoals ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.