LOADING  
Fiscaal
Civiel

Burenrecht algemeen (art. 5:37 BW)

Burenrecht algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Burenrecht, Mandeligheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 december 2020
De redactie

1 Inleiding

Het burenrecht is een samenstel van rechtsregels inzake de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven in hun onderlinge verhoudingen. De belangrijkste vindplaats van het burenrecht is titel 5.4 BW. Maar niet alle regels zijn daar te vinden. Een buurman kan bijvoorbeeld ook ageren op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) of misbruik van recht of bevoegdheid (art. 3:13 BW).

2 Regelend recht

Een groot gedeelte van het burenrecht is regelend recht. Dit houdt in dat eigenaren overeenkomsten kunnen aangaan waarbij zij afwijken van deze regels. De afwijkende afspraken gelden in principe alleen tussen de contractspartijen. Om ook rechtsopvolgers onder bijzondere titel te binden aan van het regelend recht afwijkende afspraken, maakt men in de praktijk vaak gebruik van de rechtsfiguren erfdienstbaarheid (titel 5.6 BW), mandeligheid (titel 5.5 BW) of de kwalitatieve verplichting (art. 6:252 BW).

3 Hinder

Op grond van art. 5:37 BW is het de eigenaar van een erf verboden hinder toe te brengen aan eigenaars van andere erven. De hinder moet in die mate zijn dat het op grond van art. 6:162 BW onrechtmatig is. 

In de wet zijn voorts nog enkele vormen van hinder gegeven, te weten het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, het onthouden van licht of lucht of het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.