LOADING  
Fiscaal
Civiel

Boekhouding en boekjaar (art. 2:10 en 2:10a BW)

Boekhouding en boekjaar

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Voor het bestuur geldt een administratieplicht (art. 2:10 BW). Die plicht geldt niet voor commissarissen; zij houden echter wel toezicht op het bestuur bij de nakoming van hun wettelijke plicht. Zie Hoge Raad 28 juni 1996, nr 15932, ECLI:NL:HR:1996:ZC2114 (Bodam Jachtservice, brondocument niet beschikbaar). Onder de plicht valt niet alleen het voeren, maar ook het bewaren van de administratie. Ook een buitenlandse rechtspersoon heeft de plicht tot het voeren van een administratie op grond van art. 5 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. De strekking van de administratieplicht is dat een rechtspersoon te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kent. Bovendien moet de vermogenspositie van de rechtspersoon binnen een redelijke termijn inzichtelijk zijn (ofwel: opgeroepen worden en leesbaar zijn gemaakt). Zie Hoge Raad 11 juni 1993, nr 14989, ECLI:NL:HR:1993:ZC0994 (Brans q.q./Sarper, brondocument niet beschikbaar). Het niet-naleven van de administratieverplichting vormt een weerlegbaar vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en leidt dus uiteindelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid.
De administratieplicht in fiscale zin is geregeld in art. 52 AWR.

De administratie van een rechtspersoon behoort toe aan die rechtspersoon. Het bestuur van die rechtspersoon is ingevolge art. 2:10 BW verplicht de administratie voor de rechtspersoon te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.