LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheid tot overdragen en bezwaren (art. 3:223 BW)

Bevoegdheid tot overdragen en bezwaren

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vruchtgebruik Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

Als uitgangspunt geldt dat een vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik kan overdragen of bezwaren, zonder dat hiervoor toestemming is vereist van de hoofdgerechtigde. Het betreft hier de overdracht of bezwaring van het recht van vruchtgebruik en niet de overdracht of bezwaring van het aan het vruchtgebruik onderworpen goed. De duur van het recht blijft na vervreemding of bezwaring afhankelijk van het leven van de vruchtgebruiker en verandert derhalve niet. Ingevolge art. 3:83 lid 1 BW kan de overdraagbaarheid van het recht of de mogelijkheid het recht te bezwaren met een beperkt recht, niet goederenrechtelijk worden uitgesloten bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik. Wanneer de vruchtgebruiker zijn recht overdraagt of bezwaart, zijn zowel de verkrijger als de oorspronkelijke vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit het vruchtgebruik voortspruitende verplichtingen jegens de hoofdgerechtigde. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik aan de oorspronkelijke vruchtgebruiker een grotere bevoegdheid tot vervreemding (art. 3:212 lid 2 BW), verbruik (art. 3:207 BW) of vertering (art. 3:215 BW) is gegeven dan de wet aan de vruchtgebruiker toekent, komt die ruimere bevoegdheid niet aan de latere verkrijgers van het vruchtgebruik toe. Omdat het recht van vruchtgebruik vatbaar is voor vervreemding en bezwaring, is het ook vatbaar voor beslag en executie. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.