LOADING  
Fiscaal
Civiel

Betaling van een geldsom (art. 6:112 BW)

Betaling van een geldsom

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 oktober 2020
De redactie

1 Geldschulden zijn nominale schulden

Het uitgangspunt van het burgerlijk recht is dat geldschulden worden voldaan naar hun nominale bedrag (art. 6:111 BW), het zogenoemde nominaliteitsbeginsel. Dit wil zeggen dat geen rente is verschuldigd als deze niet is overeengekomen. Indexatie is dus geen wettelijk uitgangspunt. Slechts rente bij wijze van schadevergoeding wegens te late betaling is gebruikelijk (wettelijke rente in geval van een handelsovereenkomst, art. 6:119a BW en voor alle overige gevallen, art. 6:119 BW). Handelsrente is volgens de Hoge Raad (30 oktober 2020, nr 19/02259, ECLI:NL:HR:2020:1710) alleen verschuldigd over de primaire betalingsverplichting uit de handelsovereenkomst. Handelsrente ziet niet op andere geldelijke verplichtingen waartoe een handelsovereenkomst aanleiding kan geven, zoals een vordering uit onverschuldigde betaling.  

Inflatie komt vanwege het nominaliteitsbeginsel daarmee voor risico van de schuldeiser. Toch kent de wet op enkele plaatsen een regeling waarbij afgeweken wordt van het nominaliteitsbeginsel:

  • Gewezen kan worden op art. 1:402a BW, dat de Minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid geeft jaarlijks de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud aan te passen aan de inflatie.
  • Art. 6:105 BW geeft de mogelijkheid tot het indexeren van de lijfrente die bij wijze van schadevergoeding wordt toegekend.
  • Het meest bekende voorbeeld is misschien wel art. 4:13 lid 4 BW. De ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.