LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuur van de gemeenschap (art. 1:97 BW)

Bestuur van de gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:97 BW geeft de algemene bestuursregeling voor goederen die tot de wettelijke gemeenschap van goederen behoren. Art. 1:90 lid 2 BW definieert wat onder bestuur wordt verstaan
In 2012 is de Hoge Raad (5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9239) teruggekomen op zijn beschikking van 9 september 1988, NJ 1989/239 (Erven Van der Kammen, brondocument niet beschikbaar). In deze Van der Kammenbeschikking oordeelde de Hoge Raad dat de gemeenschap van goederen een breukdelengemeenschap is waarin ieder van de echtgenoten voor de helft is gerechtigd. In het hiervoor vermelde arrest van 5 oktober 2012 is de Hoge Raad teruggekeerd naar de oude leer dat beide echtgenoten voor het geheel gerechtigd zijn tot de wettelijke gemeenschap van goederen, onder respectering van elkaars rechten. Daaruit zou voortvloeien dat beide echtgenoten bestuursbevoegd zijn.

Art. 1:97 BW geldt niet voor privégoederen. De bepaling geldt wel voor goederen die behoren tot een beperkte gemeenschap, zoals een gemeenschap van inboedel, een gemeenschap van winst en verlies of een gemeenschap van vruchten en inkomsten.

2 Bestuursbevoegdheid: hoofdregel en uitzonderingen

De hoofdregel is dat ieder van de echtgenoten bevoegd is tot het bestuur van de goederen van de gemeenschap (art. 1:97 lid 1 tweede zin BW).
Een uitzondering wordt gemaakt voor goederen op naam of goederen verkregen krachtens erfopvolging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.