LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuur en bestuursoverschrijding (art. 1:90 - 1:92 BW)

Bestuur en bestuursoverschrijding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Het huwelijksvermogensrecht definieert bestuur als de bevoegdheid om beschikkingshandelingen, beheershandelingen en feitelijke handelingen te verrichten en toe te laten (art. 1:90 lid 2 BW). Voor de vraag wat onder beheren en beschikken valt, zie het bepaalde in art. 3:170 BW

Een goed dat op naam van een echtgenoot staat of dat hij krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift heeft verkregen, staat onder diens bestuur. Voor het overige is ieder van de echtgenoten bevoegd tot het bestuur over de goederen van de gemeenschap (art. 1:90 lid 1 jo. 1:97 lid 1 BW).

2 Bestuur privé-goederen

Ieder van de echtgenoten/geregistreerde partners heeft het privatieve bestuur over zijn goederen die niet in een wettelijke gemeenschap van goederen zijn gevallen (art. 1:90 lid 1 BW).

3 Bestuur gemeenschapsgoederen

De hoofdregel van de bestuursregeling is dat ieder van de echtgenoten bevoegd is tot het bestuur over de goederen van de gemeenschap. De uitzondering geldt voor goederen op naam en goederen verkregen krachtens erfrecht of gift, deze staan onder bestuur van de echtgenoot die deze goederen heeft verkregen (art. 1:97 lid 1 BW).
Een afwijkende bestuursovereenkomst kan bij huwelijkse voorwaarden worden overeengekomen (art. 1:93 BW).

4 Toetreden tot rechtshandeling

Op grond van het algemene overeenkomstenrecht kan een handelingsbekwame echtgenoot/geregistreerd partner rechtsgeldig een overeenkomst sluiten met betrekking tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.