LOADING  
Fiscaal
Civiel

Besluitvorming; rechtshandeling en rechtsgevolgen (art. 2:12 - 2:16 BW)

Besluitvorming; rechtshandeling en rechtsgevolgen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Besluit

In het rechtspersonenrecht is 'besluit' een belangrijk begrip. Dit begrip is van belang om te kunnen beoordelen of een bepaalde beslissing binnen een rechtspersoon aantastbaar is, bijvoorbeeld vernietigbaar. Echter, een definitie van 'besluit' ontbreekt in Boek 2 BW. Een besluit is te omschrijven als een op een rechtsgevolg gerichte beslissing, oftewel een rechtshandeling. Omdat een besluit een rechtshandeling is, is Boek 3 BW ten aanzien van de rechtshandeling ook op dit onderwerp van toepassing. Een besluit van een rechtspersoon mag bijvoorbeeld niet in strijd zijn met de openbare orde, zo volgt uit art. 3:40 BW, op straffe van nietigheid. De beslissing dient te zijn gericht op een rechtsgevolg. Niet vereist is dat het gevolg zich extern manifesteert. Een besluit met interne rechtsgevolgen kan ook als besluit worden aangemerkt, bijvoorbeeld de benoeming van een nieuwe bestuurder. Het vaststellen van de agenda voor de algemene vergadering is geen besluit, omdat dit niet gericht is op een rechtsgevolg. Een ander vereiste is dat het besluit dient te zijn genomen door een orgaan van een rechtspersoon. Ook het algemene begrip 'orgaan' is niet gedefinieerd in Boek 2 BW. Aangenomen kan worden dat een orgaan een groep of een persoon is met de bevoegdheid tot het nemen van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.