LOADING  
Fiscaal
Civiel

Benoeming onzijdig persoon (art. 3:181 BW)

Benoeming onzijdig persoon

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Bewind, Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

De rechter kan een onzijdig persoon benoemen om een door hem bevolen verdeling uit te voeren in naam van:

  • een niet meewerkende deelgenoot of zijn vertegenwoordiger;
  • een beperkt gerechtigde, of;
  • een schuldeiser die een bevel tot verdeling krachtens art. 3:180 lid 1 BW heeft verkregen.


De onzijdig persoon vertegenwoordigt de niet meewerkende persoon bij de verdeling en behartigt zijn belangen naar 'eigen beste inzicht', art. 3:181 lid 1 BW. Deze vertegenwoordiging wordt ook wel aangeduid met 'dwangvertegenwoordiging' (vgl. art. 3:300 lid 1 BW). In een uitspraak van de Kamer voor het Notariaat Den Bosch (28 september 2020, nr SHE/2020/8, ECLI:NL:TNORSHE:2020:19) oordeelt de Kamer dat het op de weg van de notaris ligt om, voordat hij gebruik maakt van een onzijdig persoon, duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of de vertegenwoordigde daadwerkelijk niet wil meewerken.

De handelingen van de onzijdige persoon worden toegerekend aan de niet meewerkende persoon. In de literatuur wordt erop gewezen dat – voor zover de omstandigheden dat toestaan – de onzijdig persoon er goed aan doet met de vertegenwoordigde te overleggen.
Handelt de onzijdig persoon niet naar 'beste inzicht', dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW.

Zolang de onzijdig persoon namens de vertegenwoordigde aan de verdeling deelneemt, heeft de vertegenwoordigde zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.