LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beloning bewindvoerder (art. 1:447 BW)

Beloning bewindvoerder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juli 2021

1 Beloning bewindvoerder

De bewindvoerder heeft aanspraak op beloning overeenkomstig de regels die daaromtrent bij de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn vastgesteld (art. 1:447 lid 1 BW). Hierin is een forfaitair beloningsstelsel opgenomen voor de vergoeding van de werkzaamheden van de bewindvoerder. De beloning geldt als een gemiddelde en het systeem gaat uit van de solidariteitsgedachte dat de eenvoudige bewinden ook de lasten van ingewikkelder bewinden dragen. De vergoeding bestaat uit een jaarbeloning en incidentele beloningen voor in de regeling genoemde situaties. Voor beloning van extra door de bewindvoerder gemaakte uren is slechts ruimte 'in uitzonderlijke gevallen'. Voor een uitspraak waarin aan een bewindvoerder een aanvullende vergoeding is toegekend ten behoeve van extra werkzaamheden zie Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2020, nr 200.263.750, ECLI:NL:GHARL:2020:4843. Het Hof kende de aanvullende vergoeding toe, omdat in dit specifieke geval sprake was van in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bedoelde uitzonderlijke omstandigheden. 

2 Beloning bij twee of meer bewindvoerders

Wanneer er twee of meer bewindvoerders zijn, wordt het loon dat hun gezamenlijk toekomt, tussen hen verdeeld in evenredigheid met de betekenis van de door ieder van hen verrichte werkzaamheden (art. 1:447 lid 2 BW). Deze bepaling is alleen van toepassing voor zover door de Kantonrechter op grond van art. 1:437 lid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.