LOADING  
Fiscaal
Civiel

Andere wettelijke rechten (art. 4:28 - 4:41 BW)

Andere wettelijke rechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Stiefkind, Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie
1 Voortgezet recht tot bewoning (art. 4:28 BW)
1.1 Aan wie komt het recht toe?
1.2 Woning en inboedel
1.3 Voorwaarden
2 Vruchtgebruik woning en inboedel (art. 4:29 BW)
2.1 Inleiding
2.2 Aan wie komt het vruchtgebruik toe?
2.3 Woning en inboedel
2.4 Procedure vruchtgebruik woning en inboedel
2.5 Vruchtgebruikbepalingen
2.6 Vruchtgebruik woning, legitieme en wilsrechten
3 Verzorgingsvruchtgebruik (art. 4:30 BW)
3.1 Inleiding
3.2 Aan wie komt het recht toe?
3.3 Procedure verzorgingsvruchtgebruik
3.4 Vruchtgebruikbepalingen
3.5 Op welke goederen?
3.6 Vruchtgebruik op aandelen in een BV
3.7 Lasten, fiscaal, samenloop wilsrecht, legitieme en verzorgingsvruchtgebruik
4 Toepasselijke regels vruchtgebruik, termijnen aanspraak/verjaring
4.1 Vruchtgebruikbepalingen betreffende art. 4:29 en 30 BW
4.2 Crediteuren
4.3 Verhouding met wilsrechten
5 Geen vruchtgebruik bij overjarige echtscheidingsprocedure
6 Bevoegdheden van de Kantonrechter
6.1 Op verzoek van de hoofdgerechtigde
6.2 De echtgenoot heeft geen behoefte (meer) aan het vruchtgebruik van art. 4:29 of art. 4:30 BW
7 Inkorting ten behoeve van vruchtgebruik
7.1 Inhoud van het recht
8 Som ineens voor verzorging en opvoeding
8.1 Aan wie komt het recht toe?
8.2 Inhoud van het recht
8.3 Bepaling omvang van de som ineens
8.4 Aanspraak, termijn
8.5 Opeisbaarheid
8.6 De som ineens en de legitieme portie
9 Salaire différé, som ineens voor verrichte arbeid
9.1 Aan wie komt het salaire différé toe?
9.2 Inhoud van het salaire différé
9.3 Aanspraak, termijnen
9.4 Opeisbaarheid
9.5 Art. 4:36 BW en de legitieme
9.6 Fiscaal
10 Termijnen, verjaring
10.1 Inhoud
10.2 Maximum
10.3 Wettelijke verdeling
11 Aanspraak op overdracht bedrijfsgoederen (art. 4:38 BW)
11.1 Aan wie komt het recht toe?
11.2 Inhoud van het recht
12 Toekenning recht op inzage in bescheiden
13 Termijnen bij vermissing of onzekerheid omtrent de overlijdensdatum
14 Dwingend recht
15 Literatuur

1 Voortgezet recht tot bewoning (art. 4:28 BW)

1.1 Aan wie komt het recht toe?

Indien de woning die de echtgenoot van de erflater bij diens overlijden in gebruik toekwam tot de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater anders dan krachtens huur in gebruik had, is die echtgenoot jegens de erfgenamen bevoegd tot het voortgezet gebruik van de woning onder gelijke voorwaarden als tevoren gedurende zes maanden vanaf de overlijdensdatum. Daarnaast is hij bevoegd tot het voortgezet gebruik van de inboedel die tot de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater in gebruik toekwam (art. 4:28 lid 1 BW). Een overeenkomstig recht hebben degenen die tot het overlijden van de erflater met hem een duurzame gemeenschappelijke huishouding hadden (art. 4:28 lid 2 BW).
Onder echtgenoot dient te worden verstaan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot (art. 4:13 lid 6 BW), ongeacht of er een echtscheidingsprocedure was aangevangen (art. 4:32 BW) en de geregistreerd partner van de erflater (art. 4:8 lid 1 BW). Tevens komt, zoals opgemerkt, het recht toe aan degenen die met de erflater een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden. Anders dan in art. 4:29 lid 1 BW wordt in art. 4:28 BW niet bepaald dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.