LOADING  
Fiscaal
Civiel

Alimentatie en echtscheiding (art. 1:156 - 1:160 BW)

Alimentatie en echtscheiding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Alimentatie, Onderhoudsverplichtingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 november 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Grondslag voor alimentatie

De voltrekking van het huwelijk heeft tot gevolg dat tussen de echtgenoten een lotsverbondenheid ontstaat. Deze lotsverbondenheid gaat zeer ver en eindigt in beginsel niet bij de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding. Dit weerspiegelt zich in de grondslag voor alimentatie die doorgaans wordt gezocht in de lotsverbondenheid die voortvloeit uit het huwelijk en die blijft bestaan ook al wordt het huwelijk ontbonden. Aan dit uitgangspunt wordt in de rechtspraak tot de dag van vandaag vastgehouden, ongeacht de feitelijke inrichting van het huwelijk door de echtgenoten.

Zie voor nadere regels over het voeren van procedures bij de rechter ook het procesreglement Alimentatie.

1.1 De rechter bepaalt of alimentatie is verschuldigd en wat de duur daarvan is (art. 1:156 (nieuw) BW, art. 1:157 (oud) BW)

Hoewel het recht op alimentatie uit de wet voortvloeit, is toekenning van alimentatie geen automatisme. In beginsel bepalen de echtgenoten samen of alimentatie is verschuldigd. De wetgever is echter niet blind geweest voor de gerede kans dat de echtgenoten samen niet tot overeenstemming kunnen komen over alimentatie. Daarom kan de rechter op verzoek van een echtgenoot - bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak - aan een echtgenoot de verplichting opleggen bij te dragen in het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.