LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstand en vermenging (art. 6:160 - 6:161 BW)

Afstand en vermenging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 april 2020
De redactie

1 Inleiding

In de wet is afdeling 6.2.4 BW gewijd aan afstand en vermenging. Een verbintenis kan tenietgaan door afstand (art. 6:160 BW) of door vermenging (art. 6:161 BW). In het hiernavolgende wordt eerst aandacht besteed aan afstand en vervolgens aan vermenging.

2 Afstand

2.1 Algemeen en terminologie

Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doet, aldus art. 6:160 BW. Anders dan bijvoorbeeld de afstand van het aandeel in de gemeenschap van goederen (art. 1:103 BW), is voor de afstand van vorderingsrechten een tweezijdige rechtshandeling - namelijk een obligatoire overeenkomst - vereist. De overeenkomst is niet aan een vorm gebonden.

De afstand kan worden onderverdeeld in afstand om niet en afstand om baat.
Een voorbeeld van de afstand om niet is de kwijtschelding.
Geschiedt de afstand om baat, dan kan de tegenprestatie bestaan in het verrichten van een andere prestatie of in het aangaan van een nieuwe verbintenis die in de plaats treedt van de oorspronkelijke verbintenis.

Afstand met als tegenprestatie het aangaan van een nieuwe verbintenis wordt ook wel 'schuldvernieuwing' of 'novatie' genoemd. Het kan hierbij gaan om:
• een nieuwe verbintenis van de schuldenaar jegens de oude schuldeiser, ook wel 'objectieve schuldvernieuwing' genoemd;
• een nieuwe ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.