LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanneming van werk (art. 7:750 - 7:769 BW)

Aanneming van werk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Nieuwbouw Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
mr. S.M.J. Jongen-Schutgens
1 Algemeen
1.1 Invoering Wet koop onroerende zaken
1.2 Evaluatie en rapportage Wet koop onroerende zaken
1.3 Wetsvoorstel invoering stelsel kwaliteitsborging
1.4 Notariële vastgoedpraktijk
2 Aanneming van werk algemeen
2.1 Afbakening van en overlap met andere overeenkomsten
2.1.1 Arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht
2.1.2 Koopovereenkomst en koop-/aannemingsovereenkomst
2.2 Model koop-/aannemingsovereenkomst en garantie- en waarborgregelingen in de bouw
2.2.1 Praktijk
2.2.2 Garantie- en waarborgregeling Woningborg, SWK en Stichting Bouwgarant
2.3 Notariële vastgoedpraktijk: koop-/aannemingsovereenkomst
3 Consumentenbescherming bouw van een woning (artt. 7:765 BW - 7:769 BW)
3.1 Wettelijke vereisten aanneming van werk
3.1.1 Een woning, bestaande uit een onroerende zaak of bestanddeel daarvan
3.1.2 In opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
3.2 Schriftelijkheidsvereiste en bedenktijd (art. 7:766 BW)
3.2.1 Uitzondering
3.2.2 Voorgestelde wijzigingen wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (waarschuwings- en informatieplicht)
3.3 Voorfinanciering (art. 7:767 BW)
3.3.1 Vooruitbetalingen in overeenstemming met voortgang van de bouw
3.3.2 10% van de aanneemsom in depot of vervangende zekerheid
3.4 Bijzonder opschortingsrecht (art. 7:768 BW)
3.4.1 5%-regeling (art. 7:768 lid 1 BW)
3.4.2 Onduidelijkheden in de praktijk
3.4.3 Vrijgave depot door notaris (art. 7:768 lid 2 en 3 BW)
3.4.4 Geen schadevergoeding (art. 7:768 lid 4 BW)
3.4.5 Voorgestelde wijzigingen wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
3.5 Dwingend recht
4 Overeenkomstige toepassing nieuw gebouwde of te bouwen woning voor natuurlijk persoon (art. 7:8 BW)
5 Schuldenaarsverzuim (art. 6:83 BW)
6 Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)
7 Bouwrechter
8 Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming 
9 Conceptueel bouwen
10 Literatuur

1 Algemeen

1.1 Invoering Wet koop onroerende zaken

Sinds 1 september 2003 geldt de Wet koop onroerende zaken. Bij deze wet is ook titel 12 van boek 7 BW inzake aanneming van – allerhande soorten – werk (waarvan afdeling 2 specifiek ziet op de bouw van woningen in opdracht van consumenten) ingevoerd. Voor consumenten bevatten de titels 1 en 12 van Boek 7 BW gelijksoortige beschermingsmaatregelen, waarover hierna meer (zie afdeling 2 van titel 12). Deze samenhang wordt expliciet genoemd in de parlementaire geschiedenis (TK 1992-93, 23 095, nr 3, p. 14-15).
Titel 12 bestaat uit twee afdelingen: de eerste afdeling betreft aanneming van werk in het algemeen, de tweede afdeling bevat enkele bijzondere beschermingsbepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een consument, te weten een schriftelijkheidsvereiste en een bedenktijd (art. 7:766 BW), een begrenzing van de verplichting tot voorfinanciering (art. 7:767 BW) en een bijzonder opschortingsrecht (art. 7:768 BW).

1.2 Evaluatie en rapportage Wet koop onroerende zaken

Vijf jaar na haar invoering is de Wet koop onroerende zaken geëvalueerd door een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht. Daarbij is gekeken of de wet in de praktijk voldoet aan haar doelstelling, mede met het oog op de knelpunten die zijn gesignaleerd in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.