LOADING  
Fiscaal
Civiel

403 verklaring (art. 2:403 BW)

403 verklaring

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 oktober 2021
De redactie

1 Jaarrekening en aansprakelijkheid bij 403-verklaring

Met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en het bestuursverslag voor een groepsmaatschappij (hierna: dochtermaatschappij) geldt Boek 2 Titel 9 (de jaarrekening en het bestuursverslag, art. 2:360 BW tot en met 2:455 BW) niet indien een tot dezelfde groep (art. 2:24b BW) behorende rechtspersoon (hierna: moedermaatschappij) de financiële gegevens van de dochtermaatschappij heeft geconsolideerd in een geconsolideerde jaarrekening (art. 2:403 BW). De aandeelhouders van de dochtermaatschappij dienen jaarlijks voor het vaststellen van de jaarrekening van de dochtermaatschappij te verklaren met deze afwijkende regeling in te stemmen. De moedermaatschappij dient schriftelijk te verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij voortvloeiende schulden. Deze verklaring dient bij het handelsregister te worden gedeponeerd. Voor de dochtermaatschappij gelden art. 2:391 tot en met 2:394 BW niet.

De Ondernemingskamer (Hof Amsterdam 23 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887) heeft uitgemaakt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid ook geldt voor aanspraken die voortvloeien uit duurovereenkomsten die door de dochtermaatschappij zijn aangegegaan voordat de aansprakelijkheidsstelling door de moedermaatschappij bij het handelsregister is gedeponeerd (en aan de andere voorwaarden is voldaan). De hoofdelijke aansprakelijkheid vloeit enkel voort uit de verschuldigdheid door de dochtermaatschappij, het gaat niet om schuld in de zin van verwijtbaarheid van de moedermaatschappij. De aansprakelijkheid blijft ook ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.