LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levering onroerende zaken (art. 11.1.a Wet OB)

Levering onroerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Koop en levering onroerende zaken, Nieuwbouw Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 september 2021
De redactie

1 Inleiding

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, is in beginsel vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (art. 11 lid 1 onderdeel a Wet OB). Hierop zijn drie uitzonderingen:

  1. de levering van een (gedeelte van een) gebouw en het erbij behorend terrein vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming (art. 11 lid 1 onderdeel a ten eerste Wet OB);
  2. de levering van een bouwterrein (art. 11 lid 1 onderdeel a ten eerste Wet OB);
  3. leveringen van onroerende zaken, andere dan onder 1 en 2 genoemd, aan BTW-ondernemers, mits is geopteerd voor een belaste levering in de akte van levering, dan wel door de verkoper en koper gezamenlijk een verzoek tot belaste levering is gedaan (optie belaste levering, art. 11 lid 1 onderdeel a ten tweede Wet OB).

Omdat de Wet OB gebaseerd is op de BTW-richtlijn, moeten diverse begrippen zoals onroerende zaak, eerste ingebruikneming, levering en verhuur richtlijnconform worden uitgelegd. Het Nederlandse civiele recht is voor de invulling van die begrippen derhalve niet doorslaggevend, de BTW-richtlijn en jurisprudentie van het HvJ EU daarentegen wel. Volgens art. 3 lid 1 onder a Wet OB is een levering: de overdracht of overgang van de macht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.