LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereisten voor overdracht (art. 3:83 - art. 3:84 BW)

Vereisten voor overdracht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Koop en levering onroerende zaken, Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Art. 3:80 lid 1 BW maakt onderscheid tussen twee wijzen van verkrijging van goederen: verkrijging onder algemene titel en verkrijging onder bijzondere titel. Voorbeelden van verkrijging onder algemene titel zijn erfopvolging en fusie. De verkrijging onder algemene titel heeft als bijzonderheid dat sprake is van de opvolging in het vermogen van een ander of een evenredig deel daarvan. De opvolging onder algemene titel kan zowel gelden voor bezittingen als voor schulden. Anders ligt dit bij een verkrijging onder bijzondere titel. Bij een dergelijke verkrijging gaat niet het gehele vermogen of een evenredig deel daarvan over op een derde, maar één of meer individuele zaken. Schulden gaan op deze wijze niet over. Niettemin is het mogelijk dat aan het verkregen goed een verplichting kleeft die met het goed mee over gaat, denk bijvoorbeeld aan een erfdienstbaarheid (art. 5:70 BW) of een kwalitatieve verplichting (art. 6:252 BW).
In het navolgende zal worden ingegaan op de overdracht. 

2 Overdraagbaarheid van goederen

Overdraagbaarheid van goederen is een basisprincipe van ons recht. Wie overdraagbaarheid van goederen wil beperken, stuit op art. 3:83 BW.
Art. 3:83 lid 1 BW maakt het voor zaken onmogelijk de overdraagbaarheid bij overeenkomst te beperken. Het uitgangspunt van overdraagbaarheid geldt ook voor beperkte ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.