LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rechtshandelingen algemeen (art. 3:32 - 3:59 BW)

Rechtshandelingen algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wils(on)bekwaamheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
De redactie

1 Inleiding

Handelingen kunnen worden onderscheiden in feitelijke handelingen en rechtshandelingen. Een rechtshandeling onderscheidt zich van een feitelijke handeling, doordat de rechtshandeling op een rechtsgevolg is gericht. Van een rechtsgevolg is sprake indien een verandering optreedt in bestaande rechten, verplichtingen of bevoegdheden.

Rechtshandelingen kunnen over het algemeen ook onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden aangegaan (art. 3:38 lid 1 BW). Van de opschortende voorwaarde moet worden onderscheiden de opschortende tijdsbepaling.
Het verschil tussen een opschortende voorwaarde en een opschortende tijdsbepaling is, dat bij een opschortende tijdsbepaling de gebeurtenis altijd zal plaatsvinden, ook al is nog niet bekend wanneer. Daarmee is de voorwaarde van overlijden van een persoon, een opschortende tijdsbepaling. Het overlijden staat immers vast, alleen nog niet wanneer. Als sprake is van het vooroverlijden van een persoon, is daarmee geen sprake van een tijdsbepaling, maar van een voorwaarde. Hoewel vaststaat dat beide personen overlijden, staat niet vast in welke volgorde.        

Rechtshandelingen kunnen worden onderscheiden in eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen. Eenzijdige rechtshandelingen worden tot stand gebracht door één persoon, bij meerzijdige rechtshandelingen is de wil van meerdere personen bepalend voor het intreden van het rechtsgevolg. Eenzijdige rechtshandelingen kunnen worden onderscheiden in gerichte en ongerichte rechtshandelingen. Een voorbeeld van een gerichte eenzijdige rechtshandeling is de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.