LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (art. 7:446 - 7:468 BW)

Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Levenstestament, Wils(on)bekwaamheid, Opdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 november 2022
mr. M.N. Bende

1 Algemene medische aspecten in een levenstestament

In een levenstestament kunnen medische wensen worden vastgelegd, waarbij kan worden gedacht aan een behandelverbod, behandelverzoek, donorregistratie of een euthanasieverzoek. Artsen moeten zich houden aan behandelverboden van patiënten aangezien voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de patiënt is vereist, art. 7:450 lid 1 BW. De overige medische wensen (waaronder ook de ‘euthanasieverklaring’ of beter gezegd: ‘het euthanasieverzoek’) zijn slechts verzoeken aan een arts.

In het levenstestament kan nauwkeurig worden vastgelegd welke (medische) behandelingen de levenstestateur niet wil ondergaan of wel wil ondergaan onder bepaalde voorwaarden. Relevante informatie over deze onderwerpen is te vinden in de brochure ‘Praat op tijd over uw levenseinde’, een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in samenwerking met diverse andere organisaties.

Ook is informatie beschikbaar over de rol die SCEN-artsen hebben bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. Voor een uitleg van onder meer de verschillen tussen een niet-behandelverklaring, een levenswensverklaring en een euthanasieverklaring wordt verwezen naar de website www.pratenoveruwlevenseinde.nl, zie onderdeel 3 'Wilsverklaringen'.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (hierna: NVVE) zijn voorbeelden van (medische) wilsverklaringen te vinden, die aan een notariële akte en/of levenstestament kunnen worden gehecht. De NVVE adviseert om regelmatig de wilsverklaringen te bespreken ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.