LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ongehuwd samenwonen

Ongehuwd samenwonen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Samenwonen, Samengestelde gezinnen, Onderhoudsverplichtingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 november 2022
De redactie

1 Ongehuwd samenwonen

1.1 Ongehuwd samenwonen, van rechtswege geen civielrechtelijke gevolgen

De wet bevat geen definitie van het begrip samenwoners. Voor de toepassing van het belastingrecht worden in het beleidsbesluit van 21 juni 2013 (nr BLKB 2013/642M, onderdeel 1.1) samenwoners omschreven als 'personen die een duurzame samenwoning beogen en een gemeenschappelijke huishouding voeren'. Hieruit volgt dat onder het begrip samenwoners niet alleen partners vallen, maar ook andere gevallen zoals ouders en kinderen of broers en zussen (zie ook Hof Den Bosch 6 september 2001, ECLI:NL:GHSHE:2001:AD3866). Onder ongehuwd samenwonen wordt in deze toelichting uitgegaan van personen die samenwonen als waren zij gehuwd in de zin van art. 1:160 BW, maar noch zijn gehuwd noch een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (met een ander).

Als hoofdregel geldt dat aan de situatie waarbij twee (of meer) mensen samenwonen van rechtswege geen civielrechtelijke gevolgen zijn verbonden. Zo ontstaat tussen samenwoners géén gemeenschap van goederen. Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 1987, NJ 1987/912 (Bruinsma/Smit, brondocument niet beschikbaar). Ook inzake een geval waarin de ene partner meewerkt in het bedrijf van de andere partner, heeft Hof Arnhem-Leeuwarden (20 augustus 2013, nr 200.119.434-01, ECLI:NL:GHARL:2013:621, brondocument niet beschikbaar) geoordeeld dat geen sprake is van een gemeenschap van goederen.

De Hoge Raad oordeelde in zijn uitspraak op 10 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.