LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)

Huwelijkse voorwaarden in het algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huwelijkse voorwaarden Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Vormvereisten

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt, art. 1:114 BW.
Hetzelfde geldt voor partnerschapsvoorwaarden, art. 1:80b BW. Waar hierna wordt gesproken van 'huwelijkse voorwaarden', wordt daaronder tevens verstaan 'partnerschapsvoorwaarden'.
Op straffe van nietigheid moeten huwelijkse voorwaarden bij notariële akte worden opgemaakt, art. 1:115 BW. Zo bepaalde Hof Den Haag (19 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2415) dat een vermogensrechtelijke overeenkomst tussen man en vrouw nietig was, omdat de overeenkomst aangemerkt kon worden als huwelijkse voorwaarden, maar niet bij notariële akte was opgesteld. Vergelijk ook de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden (6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3218) waarin het Hof oordeelde dat ook de nadere afspraken over het gebruiksrecht van een woning bij onderhandse akte nietig zijn wegens strijd met art. 1:115 BW. Deze gebruiksovereenkomst kan namelijk niet los worden gezien van de andere nietige afspraken om de geldende huwelijkse voorwaarden tussen M en V te wijzigen. 
Ook de afspraak waarin (aanstaande) echtgenoten elkaar over en weer verplichten huwelijkse voorwaarden op te zullen maken, moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd, zie Hoge Raad 27 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7541 (Zweedse schone). De tussenkomst van een notaris strekt mede tot bescherming van de partijen bij de op te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.