LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geregistreerd partnerschap (art. 1:80a - 1:80g BW)

Geregistreerd partnerschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Geregistreerd partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 oktober 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Geregistreerd partnerschap algemeen

De hoofdlijnen van het geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan die van het huwelijk. Zo kan een persoon tegelijkertijd slechts met één ander persoon een geregistreerd partnerschap aangaan (art. 1:80a lid 1 BW). De overeenkomst tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap kan worden teruggevonden in het verbod van samenloop van huwelijk en geregistreerd partnerschap: een geregistreerd partner kan niet gelijktijdig gehuwd zijn of omgekeerd (art. 1:80a lid 2 BW). Ook overigens doen de vereisten van art. 1:80a BW sterk denken aan de vereisten voor het aangaan van een huwelijk (art. 1:31 BW e.v.). De bepalingen ten aanzien van de nietigverklaring van een huwelijk zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap, art. 1:80a lid 6 BW jo art. 1:69 BW.

2 Vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerd partnerschap

Op het geregistreerd partnerschap zijn de bepalingen van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 BW van overeenkomstige toepassing (art. 1:80b BW). Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap gelden ook de rechten en plichten die gelden tussen echtgenoten en ontstaat ook van rechtswege een (partnerschaps)gemeenschap, tenzij partnerschapsvoorwaarden zijn gemaakt waarin een gemeenschap is beperkt of uitgesloten. Indien het geregistreerd partnerschap is aangegaan vóór 1 januari 2018, zijn de regels omtrent een gemeenschap van goederen aangegaan vóór 1 januari 2018...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.