LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belangenbehartiger bij instellen rechtsvordering (art. 3:305a BW)

Belangenbehartiger bij instellen rechtsvordering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020
De redactie

1 Collectieve schadevergoedingsactie (WAMCA)

Op 1 januari 2020 is de Wet Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: WAMCA) in werking getreden (Kamerstukken 34608). Op deze datum is ook het Register voor collectieve vorderingen in werking getreden (Besluit register collectieve vorderingen), dat wordt gehouden door de Raad voor de Rechtspraak. Het register is online te raadplegen.

1.1 WAMCA

De WAMCA maakt het eenvoudiger om massaschadegevallen collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter. Vóór de inwerkingtreding van de WAMCA waren collectieve acties mogelijk (art. 3:305a BW), maar deze collectieve acties konden niet strekken tot een rechtsvordering tot schadevergoeding in geld (art. 3:305a lid 3 BW (oud), zoals dat luidde tot en met 31 december 2019).
Het gewijzigde art. 3:305a BW maakt het collectief vorderen van schadevergoeding wel mogelijk. Het voorziet in één regime voor alle schadevergoedingsacties. Het is hierbij niet van belang of het gaat om een schadevergoeding in geld of natura. De ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties, die een collectieve (schadevergoedings-)vordering instellen, worden daarbij aangescherpt. 

De bepalingen van de WAMCA zijn van toepassing op collectieve acties met betrekking tot gebeurtenissen op of na 15 november 2016, die worden ingesteld ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.