Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)

Bijgewerkt tot 02-04-2024 Auteur mr. R.D. (Roel) de Jong

1 InleidingNaar aanleiding van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn met ingang van 1 januari 2021 een aantal ingrijpende wijzigingen voor de heffing van overdrachtsbelasting ingevoerd, waaronder een volledige herschrijving van de tekst van art. 14 WBR. Tot en met 31 december 2020 was het verlaagde tarief van 2% van toepassing op de verkrijging van een woning, ongeacht door wie deze werd verkregen. Het verlaagde tarief kon ook worden toegepast op de verkrijging van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 14

 • 1

  De belasting bedraagt 10,4 percent.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 2 percent voor de verkrijging door een natuurlijk persoon van een woning of rechten waaraan deze is onderworpen, of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste rechten betrekking hebben op een woning, als de verkrijger de woning na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en dit overeenkomstig artikel 15a, voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart in een schriftelijke verklaring.

 • 3

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 2 percent over de waardevermeerdering, bedoeld in artikel 9, zevende lid.

 • 4

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 2 percent voor de verkrijging door een wooncoöperatie als bedoeld in artikel 18a van de Woningwet van een woning of rechten waaraan deze is onderworpen, of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste rechten betrekking hebben op een woning, als die wooncoöperatie de woning verkrijgt van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet, mits de vervreemding door de toegelaten instelling, die krachtens artikel 27 aanhef, en eerste lid, onderdeel a, van de Woningwet onderhevig is aan goedkeuring door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is goedgekeurd in het kader van een experiment als bedoeld in artikel 120a van die wet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

 • 5

  De belasting van 2 percent, genoemd in het tweede en vierde lid, is niet van toepassing op de verkrijging van economische eigendom of de verkrijging van aandelen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a.

 • 6

  De belasting van 2 percent, genoemd in het tweede en vierde lid, is eveneens van toepassing op aanhorigheden die tot de woning behoren, indien zij gelijktijdig met deze woning worden verkregen en dat belastingtarief van toepassing is op die woning.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bouwterrein Categorie Registergoederenrecht
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht
Titel Starters op de woningmarkt Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Garage gelegen op 135 meter in andere straat is geen aanhorigheid Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 29-02-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:1312
Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing omdat woning volledig wordt gesloopt Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 04-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:48
2%-tarief niet van toepassing omdat verkoper maximaal 2 jaar in woning mag blijven wonen Instantie Rechtbank Den Haag Datum 12-10-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:16445
Pand dat gebouwd is als verslavingskliniek kan niet worden aangemerkt als woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-09-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:7921
Verkrijging van economische eigendom van woning belast naar het algemene tarief Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5805
Achter de woning gelegen percelen kwalificeren deels niet als aanhorigheid Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 16-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5710
Verlaagd tarief geldt niet voor oorspronkelijke woning die is omgebouwd tot kantoorgebouw Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 16-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5708
Geen beroep op verlaagde tarief WBR, omdat de woning in kwestie nooit zelf is bewoond Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 20-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5106
Voormalig bankgebouw onvoldoende verbouwd: naar aard bestemd als niet-woning Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 20-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2023:3142
Voormalige agrarische opstallen geen aanhorigheden; ‘naar zijn aard als woning bestemd’ niet relevant voor kwalificatie aanhorigheid Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 06-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:4683
Zonder werkzaamheden kwalificeert aangekocht perceel niet als aanhorigheid Instantie Rechtbank Gelderland Datum 30-06-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:4537
In andere straat gelegen garage is volgens Hof geen aanhorigheid Instantie Hoge Raad Datum 02-06-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:845
Een woonbestemming en omgevingsvergunning om te bouwen leiden er op zichzelf niet toe dat voor de WBR sprake is van een woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 31-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:904
Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor bouwkavel met deel voormalige woning Instantie Rechtbank Gelderland Datum 04-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:6217
Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd Instantie Rechtbank Gelderland Datum 04-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:6521
Verlaagde tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op kavel met deel muur en terras voormalige woning Instantie Rechtbank Gelderland Datum 04-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:6215
Voormalige woning kwam wegens renovatie tot kantoorpand niet in aanmerking voor verlaagd tarief Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 28-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:6204
Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-08-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:7511
Geen verlaagd tarief omdat units kwalificeren als hotelkamers Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 11-08-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2450
Voormalige brandweerkazerne is niet aan te merken als woning ondanks woonbestemming Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 22-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:3154
Bestemmingswijziging is onvoldoende voor toepassing woningtarief overdrachtsbelasting Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-05-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:2858
Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 01-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:1680
Paardenhouderij en weilanden bij woning vormden aanhorigheden in de zin van art. 14 lid 2 WBR Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 28-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:389
Geen verlaagd tarief voor perceel grond waarop afgebrande woning heeft gestaan Instantie Rechtbank Den Haag Datum 16-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:15348
Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling Instantie Hoge Raad Datum 03-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1813
Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-09-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:2831
Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 02-08-2021 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2021:3603
Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-07-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:6908
Gezinsvervangend tehuis kwalificeert niet als woning omdat de aard van het pand niet is gewijzigd door verbouwing Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 10-03-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:1074
2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning Instantie Rechtbank Den Haag Datum 11-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:1325
Tegenover de woning gelegen percelen weiland zijn geen aanhorigheden van de woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 31-12-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:4057
Appartementencomplex kwalificeert niet als verzorgingsinstelling Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:9909
Perceel grasland kwalificeert niet als aanhorigheid bij woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:9068
Klooster is door verbouwing geen woning meer en bij de latere verbouwing overheerst het zorgaspect Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 01-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2020:4761
Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-09-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:2844
Tarief van 2% overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging kazerne Instantie Rechtbank Den Haag Datum 31-03-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:3026
Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:1486
Ondanks verval onroerende zaak toch sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 20-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:651
Tarief van 2% overdrachtsbelasting niet van toepassing op verzorgingshuis voor mensen met dementie Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 14-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:917
Garageboxen kwalificeren niet als aanhorigheden indien niet ook de woning wordt verkregen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 28-01-2020 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2020:325
Klooster valt onder 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting Instantie Rechtbank Den Haag Datum 24-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:14423
Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief Instantie Hoge Raad Datum 29-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1872
Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen Instantie Hoge Raad Datum 29-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1779
Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing Instantie Rechtbank Gelderland Datum 09-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:3050
Appartementsrecht in voormalig klooster en balletzaal is niet voldoende getransformeerd tot woning voor de overdrachtsbelasting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 25-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:1753
Balletzaal is nog niet getransformeerd tot woning voor heffing overdrachtsbelasting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-01-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:81
Kantoorpand dat wordt verbouwd tot woningen belast met 6% overdrachtsbelasting ondanks woonbestemming Instantie Hoge Raad Datum 08-06-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:872
Verkrijging kapel valt niet onder de toepassing van verlaagd tarief Instantie Rechtbank Den Haag Datum 30-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:6332
Verbouwing ziekenhuis niet ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:1423
Grond met fundering afgebrande woning is geen woning (in aanbouw) voor overdrachtsbelasting Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 01-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2018:1629
Terechte vergrijpboete voor verkrijger wegens bewust onjuist voorlichten notaris over verbouwing onroerende zaak tot studentenwoningen Instantie Hoge Raad Datum 09-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:168
Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-01-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:656
Schoolgebouw dat wordt verbouwd tot lofts is naar aard geen woning dus 6% overdrachtsbelasting Instantie Hoge Raad Datum 14-07-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1334
Perceel grond zonder fundering dat is bestemd om te bebouwen is geen woning; 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd Instantie Hoge Raad Datum 07-07-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1249
Als woning gebouwde onroerende zaak die is gebruikt als tandartspraktijk is nog steeds bestemd voor bewoning Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:294
Hospice is naar zijn aard een verzorgingsinstelling en dus niet bestemd voor bewoning Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:291
Ondanks verbouwing tot en gebruik als kantoor verliest onroerende zaak niet zijn aard als woning Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:295
Stadsvilla heeft haar aard als woning door tussentijds kantoorgebruik niet verloren; 2% overdrachtsbelasting Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:290
Voormalig schoolgebouw waarin woningen kunnen worden gerealiseerd, is naar zijn aard geen woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-02-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:493
Perceel grasland is geen aanhorigheid bij woonboerderij; geen 2%-tarief Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:154
Complex met o.a. herenhuizen en klooster naar zijn aard bestemd voor bewoning; 2% overdrachtsbelasting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 23-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4199
Originele bestemming van gemengd pand bepaalt voor welk deel 2% tarief geldt Instantie Rechtbank Den Haag Datum 13-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2016:11590
Volledig gestripte woning valt onder verlaagd tarief overdrachtsbelasting Instantie Rechtbank Gelderland Datum 08-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:4827
Bij verkoop vrij op naam kan verkoper alleen als gemachtigde rechtsmiddelen aanwenden tegen voldoening van overdrachtsbelasting op aangifte Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 25-08-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:3769
Schoolgebouw met woonbestemming volgens Hof geen woning omdat sloop- en verbouwwerkzaamheden nog moesten starten Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 25-08-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:3768
Ook Hof oordeelt dat woonzorgwoningen onder het normale 6% tarief van de WBR vallen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:3915
Koper mocht na e-mail van Belastingdienst vertrouwen op toepassing van 2%-tarief Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 23-12-2014 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2014:6695
Tariefverschil overdrachtsbelasting tussen woningen en andere onroerende zaken is geoorloofd Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3489
Grond bestemd voor woningbouw uitgesloten van verlaagd tarief WBR Instantie Hoge Raad Datum 06-12-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1434
Geen verlaagd tarief aangezien woonark geen onroerende zaak is en ligplaats daarom geen aanhorigheid bij een woning Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-10-2013 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2013:12843
Terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet discriminatoir Instantie Hoge Raad Datum 14-06-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA2818
Koper  moet op grond van art. 13 WBR 4% van de koopsom vergoeden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5610
Geen onvoorziene omstandigheden; koper hoeft slechts 2% i.p.v. 6% van de koopsom te vergoeden Instantie Rechtbank Utrecht Datum 24-10-2012 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1498
Heffing overdrachtsbelasting maakt geen inbreuk op het eigendomsrecht Instantie Rechtbank Breda Datum 31-08-2012 Nummer ECLI:NL:RBBRE:2012:BX9479
Della Ciaja/Italië Instantie Europese Hof voor de Rechten van de Mens Datum 22-06-1999 Nummer 46757/99

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Fiscale verzamelwet 2025 Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden Samenvatting -
Voorjaarsnota 2022 Dossiernr. 36120 Status - Samenvatting -
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Dossiernr. 35576 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2020 Dossiernr. 35302 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2013 Dossiernr. 33402 Status In werking getreden Samenvatting -
Begrotingsakkoord 2013 Dossiernr. 33287 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2012 Dossiernr. 33003 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-03-2023 Nummer 2023-2 Samenvatting Het beleidsbesluit van 2 maart 2023 (nr. 2023-2) actualiseert en vervangt het besluit van 22 september 2022 (nr. 2022-1). In…
Instantie Belastingdienst Datum 16-11-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting X, jonger dan 35 jaar, verkrijgt op 1 juni 2021 bij akte van schenking en levering een woning met een waarde van minder dan…
Instantie KNB Datum 02-11-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-07-2021 Nummer 2021-140430 Samenvatting In een beleidsbesluit van 15 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën vragen en antwoorden opgenomen met betre…
Instantie Belastingdienst Datum 22-03-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting Op 22 maart 2021 heeft de Belastingdienst een document met vragen en antwoorden gepubliceerd over de startersvrijstelling en…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-10-2020 Nummer 2020-0000207315 Samenvatting In deze brief zijn - mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Binnenlandse Zaken en Ko…
Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 17-09-2019 Nummer 2019-0000489676 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-06-2019 Nummer (geen nummer) Samenvatting Naar aanleiding van een Wob-verzoek is onlangs een memo (d.d. 21 september 2017) van de Belastingdienst gepubliceerd. In dit…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-03-2019 Nummer 2019-0000033537 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-05-2012 Nummer BLKB 2012/863M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-02-2012 Nummer DV/2011/596 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-10-2011 Nummer (geen nummer) Samenvatting Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarie…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-07-2011 Nummer AFEP/U217 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-07-2011 Nummer BLKB 2011/1290M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-09-2022 Nummer 2022-1 Samenvatting Voor de toepassing van het verlaagde tarief of de startersvrijstelling dient de verkrijger van een woning op grond van de te…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-06-2021 Nummer 2021-121034 Samenvatting Als gevolg van de invoering van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 geldt voor de verkrijging van…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Oude Kennisgroepstandpunten overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2024/16
Titel Een vriendelijke doch onpraktische tegemoetkoming voor sleutelverklaringen en andere economische eigendomsverkrijgingen Auteur(s) R.D. de Jong, D. van Laren Bron FBN 2023/34
Titel Economische eigendomsoverdracht en overdrachtsbelasting Auteur(s) A.H. van Huffelen Bron PE Notariaat 2023/12
Titel Wanneer is voor de overdrachtsbelasting sprake van een woning (tarief en startersvrijstelling). Een update Auteur(s) J.C. van Straaten Bron FBN 2021/36
Titel Aanhorigheden in de Wbr anno 2021: you belong to me? Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld Bron FBN 2021/52
Titel Hoge Raad oordeelt over toepassing verlaagd overdrachtsbelastingtarief bij transformatiegebouw Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2020/3
Titel Bij twijfel tussen 2 of 6% heeft depot bij de notaris geen enkele zin Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron FBN 2020/21
Titel Alle seinen op rood voor een gedifferentieerd overdrachtsbelastingtarief Auteur(s) A. Rozendal Bron WFR 2020/183
Titel Het tweeprocentstarief in de overdrachtsbelasting: Woning? Geen woning meer? Nog geen woning? Auteur(s) J.C. van Straaten Bron FBN 2016/65
Titel Transformatiepanden: overdrachtsbelasting en/of btw? Auteur(s) P. Berkhuizen, J.C. van Straaten Bron FBN 2016/18
Titel Herontwikkeling en transformatie: woning of geen woning. That's the question Auteur(s) H.K Nijkamp Bron FBN 2015/53
Titel Woningen en aanhorigheden: 2% overdrachtsbelasting Auteur(s) J.C. van Straaten Bron WPNR 2013/6967

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema WBR - toepasselijk tarief overdrachtsbelasting Bron Via Juridica Type Overdrachtsbelasting Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema WBR - woning of niet-woning Bron Via Juridica Type Overdrachtsbelasting Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)