Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)

Bijgewerkt tot 18-03-2024 Auteur mr. P.M. (Pauline) Pipping-van der Storm

1 Tarief schenk- en erfbelasting 2024Deel belaste verkrijgingTariefgroep I (partner en kinderen)Tariefgroep IA (kleinkinderen)Tariefgroep II (overige verkrijgers)€ 0 - € 152.36810%18%30%€ 152.368 - hoger20%36%40%Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad (kleinkinderen en achterkleinkinderen) geldt het tarief van tariefgroep I, met een opslag van 80% (tariefgroep IA).Achterkleinkinderen worden voor het tarief wel gelijkgesteld met kleinkinderen, maar niet voor de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 24

 • 1

  De belasting wordt geheven naar het volgende tarief. In dit tarief is in de derde en vierde kolom voor de daarin genoemde verkrijgers het heffingspercentage opgenomen over het gedeelte van de belaste verkrijging, gelegen tussen de daarnaast in de eerste en tweede kolom genoemde bedragen.

  Gedeelte van de belaste verkrijging tussen

  en

  I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn1)

  II. in overige gevallen

  € 0

  € 152.368

  10%

  30%

  € 152.368 en hoger

  20%

  40%

  1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

 • 2

  De overdrachtsbelasting, voor zover deze niet heeft geleid tot toepassing van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, betaald over het bedrag waarover schenkbelasting verschuldigd is, strekt in mindering van de schenkbelasting.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Samengestelde gezinnen Categorie Familievermogensrecht
Titel Stiefkind Categorie Familievermogensrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Niet-erkend biologisch kind van erflater is bloedverwant en wordt belast als kind in juridische zin Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:PHR:2023:1201
Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk indien door Belastingdienst zelf is gekozen voor onjuiste tariefgroep Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 10-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:3383
Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM Instantie Hoge Raad Datum 23-03-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:402
Ook bij kwijtschelding van meer dan de helft op koopprijs woning is object van de schenking de kwijtschelding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-09-2016 Nummer AWB 15/807
Verkoop woning met gelijktijdige kwijtschelding deel koopsom geen schenking deel woning, dus geen art. 21 lid 5 SW Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-05-2015 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2015:5888
Berekening van successierecht over nadere verkrijging wegens fideï commissaire making Instantie Hoge Raad Datum 12-04-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8780
Geen samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting voor zover art. 13 WBR van toepassing is Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BX9120
Samenloop vrijstellingen voor overdrachtsbelasting en schenkingsrecht Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 30-08-2011 Nummer ECLI:NL:GHARN:2011:BS1137
Geen samenloop als de schenker een ander is dan degene die levert Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-10-2008 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2008:BH5201
Vrijstelling meerrelatie SW niet van toepassing omdat wil tot hervatting samenwoning ontbrak Instantie Hoge Raad Datum 18-01-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:AZ6924
Geslaagd beroep op dwaling inzake tariefgroepindeling bij schenking Instantie Rechtbank Arnhem Datum 09-08-2007 Nummer ECLI:NL:RBARN:2007:BB2403
Verrekening koopprijs met eerdere schenking leidt tot samenloop Instantie Rechtbank Haarlem Datum 31-05-2007 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2007:BA7342
Samenloop schenkingsrecht en overdrachtsbelasting bij kwijtschelding 4,5 maand later Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-02-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ9165
Zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie Instantie Hoge Raad Datum 15-12-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:AA3862
Verkoop heeft ondanks grotendeels kwijtschelden koopsom reële betekenis, geen spake van formele schenking onroerende zaak Instantie Hoge Raad Datum 24-09-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:AA3258

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Dossiernr. 33030 Status - Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-07-2010 Nummer DGB2010/872M Samenvatting Onderdeel 3 van dit besluit is gewijzigd bij besluit van 29 maart 2018 (nr 2018-45958). De wijziging houdt verband met de to…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-03-2007 Nummer DGB 2007- 786 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-06-2007 Nummer CPP2007/1223M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-08-2003 Nummer CPP2003/1905M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Verwantschap in de Successiewet: weet u zeker dat u (geen) kinderen heeft? Auteur(s) R.D. de Jong Bron PE Notariaat 2022/25
Titel Aandacht voor de positie van het biologische kind in de Successiewet Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker Bron FTV 2022/17

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Samenloop schenkbelasting en overdrachtsbelasting Bron Via Juridica Type Schenken en erven Categorie Rekentools
Schenkbelasting berekenen Bron Belastingdienst Type Schenken en erven Categorie Rekentools
Erfbelasting berekenen Bron Belastingdienst Type Schenken en erven Categorie Rekentools
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + tarieven overdrachtsbelasting 2024 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + tarieven overdrachtsbelasting 2023 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2022 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2021 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2020 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2019 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2018 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag erfbelasting Bron Belastingdienst Type Erven en schenken Categorie Verwijzingen voor de notaris
Belastingtelefoon voor nabestaanden Bron Belastingdienst Type Schenken en erven Categorie Verwijzingen voor de particulier
Aangifte erfbelasting 2023 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2022 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2021 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2020 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2019 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2018 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte schenkbelasting 2023 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren schenkbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte schenkbelasting 2022 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren schenkbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte schenkbelasting 2021 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren schenkbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte schenkbelasting 2020 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren schenkbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte schenkbelasting 2019 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren schenkbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte schenkbelasting 2018 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren schenkbelasting Categorie Erven en schenken
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)