Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aftrek uitgaven monumentenpanden (vervallen) (art. 6.31 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. J.D.M. (José) de Rooij

1 Monumentenaftrek (vervallen per 1 januari 2019) De Monumentenaftrek is per 1 januari 2019 vervallen. Daarvoor in de plaats is de zogenaamde Subsidieregeling Woonhuis-Rijksmonumenten gekomen. Deze subsidieregeling geeft particuliere eigenaren de mogelijkheid om achteraf 38% van de instandhoudingskosten van een woonhuis-rijksmonument vergoed te krijgen. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden volgens de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’, zoals dak-reparaties, onderhoud aan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 6.31 Uitgaven voor monumentenpanden

Artikel 6.31 Uitgaven voor monumentenpanden [Vervallen per 01-01-2019]

[Vervallen]


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vervanging van parketvloer in rijksmonument aangemerkt als huurderslasten, aftrek niet toegelaten Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:1495
Geen monumentenaftrek IB voor kasteel in België Instantie Hoge Raad Datum 01-05-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1174
Volledige juridische eigendom vereist voor aftrek uitgaven voor monumentenpanden Instantie Rechtbank Breda Datum 16-03-2011 Nummer ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ0208
Busley & Cibrian Instantie Hof van Justitie EU Datum 15-10-2009 Nummer C-35/08
Sotgiu Instantie Hof van Justitie EU Datum 12-02-1974 Nummer 152/73

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten Dossiernr. 34556 Status In werking getreden Samenvatting -
Geefwet Dossiernr. 33006 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2011 Dossiernr. 32505 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2020 Nummer 2020-27572 Samenvatting Bij besluit van 16 december 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën enkele beleidsbesluiten die hun belang hebben…
Instantie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum 03-07-2015 Nummer WJZ/785850 (10601) Samenvatting De aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden staat ook open voor eigenaren van monumenten die op het grondgebied van een an…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-03-2016 Nummer BLKB 2016/360M Samenvatting Dit besluit actualiseert het besluit van 7 september 2009, nr CPP2009/1290M, welk besluit is gewijzigd bij besluit van 2 jul…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-07-2015 Nummer BLKB/2015/762M Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 7 september 2009, nr CPP2009/1290M. Op 18 december 2014 heeft het HvJ EU (nr C-87/13, EC…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-09-2009 Nummer CPP2009/1290M Samenvatting Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 2 juli 2015, nr BLKB/2015/762M. Vooruitlopend op wetgeving keurt de Staatssecretari…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2008 Nummer CPP2008/68M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-05-2006 Nummer CPP2005/2575M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)