Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vermindering bij opvolgende verkrijging (art. 13 WBR)

Bijgewerkt tot 20-12-2023 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 13 lid 1 WBR bepaalt dat als dezelfde goederen binnen zes maanden na een vorige verkrijging door een ander worden verkregen, de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met het bedrag waarover bij de vorige verkrijging overdrachtsbelasting was verschuldigd voor zover deze niet in mindering is gekomen op schenk- of erfbelasting, dan wel omzetbelasting die geheel niet op grond van art. 15 Wet OB in aftrek kon worden gebracht. Alle opvolgende verkrij…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 13

 • 1

  In geval van verkrijging binnen zes maanden na een vorige verkrijging van dezelfde goederen door een ander wordt de waarde verminderd met het bedrag waarover ter zake van de vorige verkrijging was verschuldigd hetzij overdrachtsbelasting welke niet in mindering heeft gestrekt van schenk- of erfbelasting, hetzij omzetbelasting welke in het geheel niet op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek kon worden gebracht.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid worden aandelen of rechten, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, en de daardoor middellijk of onmiddellijk vertegenwoordigde goederen als dezelfde goederen beschouwd.

 • 3

  Bij algemene maatregel van bestuur kan, indien de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt daartoe aanleiding geven, in afwijking van het eerste lid tijdelijk een afwijkende termijn worden vastgesteld waarbij voor woningen en niet-woningen een verschillende termijn gehanteerd kan worden en voor zover nodig kan worden voorzien in overgangsrecht.

 • 4

  In het geval van een verkrijging binnen zes maanden na een vorige verkrijging van dezelfde goederen door een ander waarbij ter zake van die vorige verkrijging het tarief, genoemd in artikel 14, tweede lid, is toegepast, wordt, in afwijking van het eerste lid, het bedrag aan belasting verminderd met het bedrag aan belasting dat ter zake van de vorige verkrijging was verschuldigd en welke niet in mindering heeft gestrekt van schenk- of erfbelasting. Het verminderde bedrag aan belasting is niet lager dan nihil.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht
Titel Economische eigendomsoverdracht Categorie Registergoederenrecht
Titel Nieuwbouw Categorie Registergoederenrecht
Titel Maatstaf van heffing Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris handelt in strijd met zorgplicht door niet te wijzen op overdracht aandelen zonder machtiging om overdrachtsbelasting te besparen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:329
Geen verkrijging in de zin van art. 13 WBR door verkopers van in eigen beheer gebouwde woning Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 21-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:9059
Bij ABC-transactie komt belastingvoordeel op grond van art. 13 WBR niet aan B toe nu uitdrukkelijk beding ontbreekt Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-12-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:4472
Goedkeuring bij doorverkoop van woning in aanbouw buiten zesmaandstermijn; vermindering heffingsmaatstaf met alle bouwtermijnen exclusief btw Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:464
Constructie om zesmaandstermijn op te rekken mislukt Instantie Rechtbank Gelderland Datum 24-12-2015 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2015:8113
Koop/aanneemovereenkomst: levering appartementsrecht (grond) en nieuwbouw appartement vormen één prestatie Instantie Hoge Raad Datum 22-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY5307
Koper  moet op grond van art. 13 WBR 4% van de koopsom vergoeden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5610
Koper moet 6% overdrachtsbelasting vergoeden nu dat het tarief was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 06-03-2013 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ4134
Vermindering bij gedeeltelijke doorlevering van gedeelte van onroerende zaak waaraan verschillende waarden worden toegekend Instantie Hoge Raad Datum 11-02-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BP3893
Art. 13-aftrek is WEV die het appartementsrecht bij de vorige verkrijging zou hebben gehad als splitsing toen al had plaatsgevonden Instantie Rechtbank Haarlem Datum 29-12-2010 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2010:BP0800
Art. 13 WBR als opvolgende verkrijging plaatsvindt op grond van Groninger akte Instantie Hoge Raad Datum 29-10-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BO1992
Art. 13 WBR als bij vorige verkrijging overdrachtsbelasting ?was verschuldigd? Instantie Rechtbank Haarlem Datum 07-07-2009 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ4506
Materiële belastingschuld voldoende voor vermindering (II) Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 10-06-2008 Nummer ECLI:NL:GHARN:2008:BD5960
Bij overdracht appartement na splitsing moet vermindering naar evenredigheid plaatsvinden Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AR8188
Materiële belastingschuld voldoende voor vermindering (I) Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 19-04-2004 Nummer ECLI:NL:GHARN:2004:AO8717
Economisch binnen doch juridisch buiten zes maanden Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-01-2004 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2004:AO6978

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Dossiernr. 35576 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2013 Dossiernr. 33402 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2011 Dossiernr. 32504 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-12-2023 Nummer 2023-26908 Samenvatting Bij besluit van 12 december 2023 (nr. 2023-26908) is het btw-vastgoedbesluit van 19 september 2013 (nr. BLKB2013/1686M) geac…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-04-2021 Nummer 2021-64140 Samenvatting Op 23 april 2021 is een nieuw besluit gepubliceerd inzake het belastbare feit in de overdrachtsbelasting. Het besluit vervan…
Instantie Overig Datum 26-03-2020 Nummer (geen nummer) Samenvatting De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in een bijlage bij haar brief van 26 maart 2020 als reactie op de cor…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-02-2017 Nummer 2017-36415 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft op 22 februari 2017 een nieuw besluit vastgesteld over de maatstaf van heffing…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2014 Nummer BLKB2014/2176M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-12-2014 Nummer Stb. 2014, nr 579 Samenvatting Met dit besluit wijzigen enkele uitvoeringsbesluiten. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2015. Oo…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-09-2012 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-08-2012 Nummer BLKB 2012/1399M Samenvatting In het Belastingplan 2013 wordt voorgesteld de termijn van art. 13 WBR tijdelijk te verlengen naar zesendertig maanden. Voor…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-07-2011 Nummer BLKB 2011/1290M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-09-2010 Nummer DGB2010/3544M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-08-2010 Nummer AFP2010/364U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-03-2004 Nummer DGB2004-739 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2015 Nummer BLKB 2015/794M Samenvatting Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtbelasting. Het besluit vervangt het besluit van 3 juni…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-06-2014 Nummer BLKB/2014/194M Samenvatting Op 4 juni 2014 is het besluit ‘Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit’ in werking getreden. Het bevat drie nieuwe…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-09-2013 Nummer BLKB2013/1686M Samenvatting Op 22 maart 2013 heeft de Hoge Raad (nr 12/02180) geoordeeld dat gelet op het Don Bosco-arrest de handelingen die een aannem…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-01-2012 Nummer BLKB 2011/1338M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-12-2011 Nummer BLKB2011/1803M Samenvatting Aandacht wordt besteed aan de fiscale gevolgen van de invoering van de derde tranche.
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-06-2011 Nummer BLKB2011/137M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-03-2007 Nummer CPP2006/1574M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-03-2007 Nummer CPP2006/933M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-02-2007 Nummer CPP2006/878M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-07-1991 Nummer VB1991/1044 Samenvatting Goedgekeurd wordt onder meer dat met de mogelijkheid van tussentijdse herziening van canon door middel van een schatting gee…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Oude Kennisgroepstandpunten overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2024/16
Titel Nieuw btw- en overdrachtsbelastingbeleid van de staatssecretaris van Financiën (deel I) Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2017/24

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR kosten koper Bron Via Juridica Type Onroerende zaken Categorie Rekentools
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)