Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW)

Bijgewerkt tot 27-03-2024 Auteur mr. L.E. (Laura) Welkers

1 Afschaffing vrijstelling per 2024In de periode van 2017 tot en met 2023 kon in het geval de schenking werd gebruikt voor de eigen woning een beroep worden gedaan op een vrijstelling van aanvankelijk een bedrag van € 100.000. Op grond van het Belastingplan 2023 is met ingang van 1 januari 2024 de jubeltonvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (art. 33 sub 5 onder c SW en art. 33 sub 7 SW) vervallen. De hierna opgenomen toelichting op deze vervallen vrijstelling is nog relevant voor…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 33a [Vervallen per 01-01-2024]

[Vervallen]


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)
Titel Eigen woning Categorie Registergoederenrecht
Titel Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Herroepen van schenking om zuiver fiscale redenen leidt niet tot herleven van (volledige) eigenwoningvrijstelling Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:341
Aanslagen schenkbelasting zijn niet in geschil, waardoor er geen gevolgen zijn voor de erfrechtelijke verkrijging en de aanslag erfbelasting Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8932
Geen sprake van fictieve erfrechtelijke verkrijging omdat voor de schenkbelasting de verruimde schenkvrijstelling is toegepast Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8934
Na ambtshalve vermindering is aanslag erfbelasting juist; bezwaar ontvankelijk verklaard Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8931
Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt niet voor kosten gemaakt vòòr schenkingsdatum, omdat niet wordt voldaan aan oogmerkvereiste Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:3250
Tijdelijk verruimde schenkvrijstelling art. 33a SW (oud) slechts één kalenderjaar toepasbaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-07-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:3292
Maar in één kalenderjaar beroep op tijdelijk verruimde schenkvrijstelling mogelijk Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 24-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:1521

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2023 Dossiernr. 36202 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2016 Dossiernr. 34302 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000023865 Samenvatting Beleidsbesluit vrijstellingen schenk- en erfbelasting geactualiseerd Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-03-2022 Nummer 2022-0000086912 Samenvatting In navolging van de beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer in de brief van 1 maart jl. (nr 2022-0000056309),…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-03-2022 Nummer 2022-0000056309 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft op 1 maart 2022 Kamervragen beantwoord inzake de mogelijkheden tot afschaffing…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-10-2021 Nummer 2021-0000204592 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft op 20 oktober 2021 geantwoord op vragen die de vaste commissie voor Financi&eum…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-09-2018 Nummer 2018-0000139078 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2016 Nummer 2016-0000223377 Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Dit was reden voor het…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-09-2014 Nummer AFP/2014/785 U Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-11-2018 Nummer 2018-194402 Samenvatting Bij besluit van 29 november 2018 is het beleid inzake de vrijstellingen in de Successiewet geactualiseerd. Daarbij is…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-11-2014 Nummer BLKB2014/1865M Samenvatting Zoals reeds aangekondigd bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2015, is beleid gepubliceerd met betrekking…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-09-2013 Nummer BLKB2013/1699M Samenvatting Vooruitlopend op wetgeving keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de vrijstelling voor schenking voor de eige…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Einde jubelton in zicht: tijd voor de eindsprint Auteur(s) R.D. de Jong, L.E. Welkers Bron FBN 2022/42
Titel Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning werkt verstorend in de huidige markt: tijd voor afscheid? Auteur(s) L.E. Welkers, R.D. de Jong Bron WPNR 2021/7337
Titel De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning: vóóraf belehren, niet spenderen Auteur(s) L.E. Welkers, R.D. de Jong Bron FBN 2020,/49
Titel Het laatste jubelnieuws Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron FBN 2019/11
Titel Een financieel steuntje in de rug Auteur(s) M. Tydeman-Yousef, C.A.W. Zandvoort-Gerritsen Bron WPNR 2019/7233
Titel Vanaf 2017 weer een ton vrijgesteld schenken voor de eigen woning Auteur(s) L.E. Welkers Bron FBN 2015/62
Titel Vrijstelling voor schenkingen bestemd voor de eigen woning per 2017 weer € 100.000 Auteur(s) L.E. Welkers Bron KWEP 2016/3
Titel Best wel lastig zo’n grote vrijstelling in de schenkbelasting! Auteur(s) J.P.M. Stubbé Bron FBN 2014/11
Titel Over de finish van de 100.000-schenkvrijstelling en de repeterende schenking Auteur(s) L.E. Welkers, J.P.M. Stubbé Bron FBN 2014/52
Titel Nieuwe inzichten en aandachtspunten bij de schenkingsvrijstelling van € 100.000 Auteur(s) T.F.H. Reijnen, L.E. Welkers Bron FBN 2014/7
Titel Praktijkproblemen bij de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning Auteur(s) R. Pak, P. Schut Bron FTV 2014/20
Titel Tijdelijke vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen ter besteding aan eigen woning of restschuld Auteur(s) L.E. Welkers Bron FBN 2013/51
Titel €100.000 schenken of lenen voor de eigen woning? Auteur(s) E. Nelissen Bron FTV 2013/51
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)