Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aftrek periodieke gift (art. 6.34 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 22-03-2024 Auteur De redactie

1 Aftrek periodieke giftPeriodieke giften vormen onder voorwaarden een persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. Voor de regeling omtrent aftrek van giften wordt onder een gift verstaan bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat (art. 6.33 onder a Wet IB 2001).Bevoordeling houdt in dat een waardeverschuiving van de schenker naar de begiftigde moet plaatsvinden, anders gezegd de schenker moet verarmen en de begiftigde moe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 6.34 Periodieke giften

Artikel 6.34 Periodieke giften

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan instellingen of verenigingen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)
Titel ANBI Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vijfjarige periodieke gift afhankelijk van meerdere levens voldoet aan onzekerheidsvereiste Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1377
Kwijtgescholden huurpenningen waren aan te merken als periodieke gift Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 24-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:12036
Geen aftrek periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1% Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 17-08-2021 Nummer ECLI:NL:PHR:2021:760
Ondanks constructie met leningen en schenkingen toch recht op aftrek periodieke giften; kunstwerken wel belast in box 3 Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1308
Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8161
Gift niet aftrekbaar nu vermogensverschuiving niet aannemelijk is Instantie Hoge Raad Datum 29-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW9737
Geen sprake van aftrekbare periodieke gift bij achteraf opgestelde notariële akte Instantie Rechtbank Arnhem Datum 17-11-2011 Nummer ECLI:NL:RBARN:2011:BU4789
HR 15-10-2010, nr 09/00907 Instantie Hoge Raad Datum 15-10-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM8179
HR 29-05-2009, nr 43632 Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BI5110

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Overige fiscale maatregelen 2014 Dossiernr. 33753 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2012 Dossiernr. 33003 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2023 Nummer 2023-77781 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 19 december 2014 (nr. BLKB2014/1415M). De wijziging betreft twee nieuwe onderdelen. In…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-03-2019 Nummer (geen nummer) Samenvatting Naar aanleiding van de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s heeft de Staatsse…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-03-2016 Nummer BLKB 2015-1389 Samenvatting In Vakstudie-Nieuws is een brief van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd waarin hij reageert op een verzoek…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-12-2014 Nummer BLKB2014/1415M Samenvatting Het beleid met betrekking tot aftrek van giften in de Wet IB 2001 en het aanmerken van een instelling als ANBI is geactualis…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-05-2013 Nummer DB/2013/234 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-10-2012 Nummer DB/2012/401 M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-03-2012 Nummer DB/2012/122U Samenvatting Met ingang van 1 januari 2012 is de definitie van een ANBI verplaatst van de Wet IB 2001 naar art. 5b AWR. Als gevolg hierva…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-03-1997 Nummer DB97/273M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-04-2010 Nummer DGB2010/1594M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2009 Nummer CPP2009/2371M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-11-2008 Nummer CPP2008/2130M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2007 Nummer CPP2007/2873 Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De verander(en)de positie van dga, wordt 2023 een fiscaal gelukkig nieuwjaar? Auteur(s) Redactie Vp-bulletin Bron Vp-Bulletin 2023/1
Titel Een tweede leven voor periodieke giften Auteur(s) J.M. Bom Bron FBN 2016/59
Titel ANBI anno 2016: (periodieke) giftenaftrek onder vuur Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2016/4
Titel Geen periodieke gift omdat deze afhankelijk was van twee levens? Auteur(s) M.E. Kastelein Bron NTFRA 2015/10b
Titel Periodieke giften: een tweeluik - Deel I: Oorsprong en weerslag in de Wet IB 2001 Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron WFR 2014/1060
Titel Periodieke giften: een tweeluik - Deel II: Loskomen van de historie Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron WFR 2014/1092
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)