Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen (vervallen) (art. 2.5 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Inleiding Per 1 januari 2015 is het keuzerecht voor een buitenlands belastingplichtige vervallen. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 31 december 2014 gold. Een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont maar wel ‘Nederlands inkomen’ geniet, is ingevolge art. 2.1 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 als ‘buitenlandse belastingplichtige’ belastingplichtig voor de inkomstenbelasting voor het Nederlandse inkomen. Voor het begrip ‘Nederlands ink…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 2.5 Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen

Artikel 2.5 Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen [Vervallen per 01-01-2015]

[Vervallen]


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen renteaftrek eigen woning voor buitenlands belastingplichtige die slechts een deel van zijn jaarinkomen in Nederland verwerft Instantie Hoge Raad Datum 13-11-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3294
Commissie vs. Estland Instantie Hof van Justitie EU Datum 10-05-2012 Nummer ECLI:EU:C:2012:282
Geen heffingvrij vermogen voor buitenlandse belastingplichtige die niet opteert voor binnenlandse belastingplichtige (I) Instantie Hoge Raad Datum 09-12-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BR7049
Geen heffingvrij vermogen voor buitenlandse belastingplichtige die niet opteert voor binnenlandse belastingplichtige (II) Instantie Hoge Raad Datum 09-12-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BT1514
Keuze voor binnenlandse belastingplicht niet noodzakelijk voor aftrek hypotheekrente voor buitenlandse woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 25-11-2011 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2011:BV7552
Keuzeregeling art. 2.5 Wet IB 2001 niet in strijd met IVBPR en EVRM Instantie Hoge Raad Datum 28-10-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BR4537
HR 10-12-2010, nr 09/05017 Instantie Hoge Raad Datum 10-12-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BO6786
Gielen Instantie Hof van Justitie EU Datum 27-10-2009 Nummer C-440/08
Renneberg Instantie Hof van Justitie EU Datum 16-10-2008 Nummer C-527/06
Lakebrink Instantie Hof van Justitie EU Datum 18-07-2007 Nummer C-182/06
Schumacker Instantie Hof van Justitie EU Datum 14-02-1995 Nummer ECLI:EU:C:1995:31

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-04-2013 Nummer DGB 2013/201M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2010 Nummer DGB2010/2574M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-06-2012 Nummer DGB 2012/2190M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)