Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (art. 5.1 Wet IB 2001)

1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 1.1 Rangorde 1.2 Forfaitair rendement tot en met 2022 1.3 Spaarvariant vanaf 2023 2 Aanwijzing bezwaarschriften tegen box 3-heffing op spaargeld als massaal bezwaar (belastingjaren tot en met 2016) 2.1 Verloop proefprocedures (op basis van Wet IB 2001 tot en met 2016) 2.2 Individuele uitspraak aanvragen 3 Aanwijzing bezwaarschriften tegen box 3-heffing op spaargeld als massaal bezwaar (belastingjaren 2017, 2018, 2019 en 2020) 3.1 Kerstarrest (op basis van Wet IB 2001 vanaf 2017 t/m 2022) 4 Regeling massaal bezwaar vanaf 2016 5 Individuele en buitensporige last 6 Vermogensrendementsheffing per 1 januari 2021 beperkt aangepast; grote wijzigingen per 1 januari 2023 7 Kamerbrieven over heffing naar werkelijk rendement en tegenbewijsregeling 8 Rechtsherstel (2017 t/m 2022) op basis van werkelijke vermogenssamenstelling 8.1 Wie heeft recht op rechtsherstel over 2017 t/m 2020 8.2 Jurisprudentie inzake rechtsherstel 8.3 Rekenmethodiek (rechtsherstel) op basis van spaarvariant  9 Overbruggingswet box 3 (2023 t/m 2026) 9.1 Vorderingen en -schulden in familieverband of tussen partners 9.2 Gevolgen voor box 3-heffing van (ver)koper i.v.m. op derdenrekening van notaris gestort geldbedrag 9.3 Forfaitair rendement ter zake van een lidmaatschap in een vereniging van eigenaars (VvE) 10 Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement (vanaf 2027) 10.1 Concept Wet werkelijk rendement box 3 11 Voorstel Wet vermogensbelasting 2024 ter aanvulling op box 3-heffing
Bijgewerkt tot 12-06-2024 Auteur De redactie

1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen1.1 RangordeUit de rangorderegeling die geldt binnen de Wet inkomstenbelasting 2001 (art. 2.14 Wet IB 2001) volgt dat wanneer een vermogensbestanddeel dat inkomsten genereert niet wordt belast in box 1 of 2, dit vermogensbestanddeel forfaitair wordt belast in box 3. Om inkomsten die worden gegenereerd met vermogensbestanddelen te belasten in box 3 moet sprake zijn van normaal actief vermogensbeheer, ofwel hetgeen een reguliere belegger zou doen te…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 5.1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Artikel 5.1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Herstelwet niet in overeenstemming met Europees recht (II) Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:704
Aandeel in reservefonds VvE vormt onder de wettelijke regeling in 2018 geen banktegoed Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:771
Herstelwet niet in overeenstemming met Europees recht (I) Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:705
Als uitgangspunt geldt geen rentevergoeding over verminderde IB-aanslag als gevolg van geboden rechtsherstel in box 3 Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:756
In casu geen rentevergoeding over belastingteruggaaf als gevolg van geboden rechtsherstel in box 3 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-02-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:1110
Rechtbank biedt meer rechtsherstel dan volgt uit Besluit rechtsherstel box 3 Instantie Rechtbank Den Haag Datum 05-12-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:13425
Geen compensatie box 3 heffing indien niet tijdig bezwaar is gemaakt Instantie Hoge Raad Datum 20-05-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:720
A-G meent geen rechtsherstel voor box 3-heffing over belastingjaren t/m 2016 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 24-03-2022 Nummer ECLI:NL:PHR:2022:293
Box 3-vermogensmix leidt tot strijd met het EVRM; rechtsherstel op basis van werkelijk genoten rendement Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1963
Letselschade-uitkering terecht in rendementsgrondslag in box 3 betrokken Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:6649
Box 3-heffing vormt individuele en buitensporige last wegens interen op vermogen van € 1,3 miljoen Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 09-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2021:4802
Vanwege interen op vermogen was box 3-heffing een individuele en buitensporige last en daardoor in strijd met art. 1 EP EVRM Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 11-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:5149
Geen sprake van individuele en buitensporige last omdat inkomen ruim voldoende was om belastingheffing te kunnen voldoen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 30-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:5107
Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 02-08-2021 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2021:3208
Geen heffing bij interen op eigen vermogen Instantie Hoge Raad Datum 02-07-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1047
Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:831
Geen cassatie inzake forfaitair rendement van 4% in 2015; Hoge Raad verwijst naar proefprocedures vermogensrendementsheffing Instantie Hoge Raad Datum 05-07-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1108
Hoge Raad inzake vermogensrendementsheffing voor belastingjaar 2015 Instantie Hoge Raad Datum 05-07-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1108
Proefprocedures forfaitaire rendementsheffing box 3: al dan niet strijd met recht op eigendom Instantie Hoge Raad Datum 14-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:816
Door box 3 heffing onder armoedegrens dus individueel buitensporige last Instantie Hoge Raad Datum 06-04-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:511
Belastingdruk van ca 50% op behaald rendement is geen buitensporig zware last Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-06-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:2511
Exploitatie vastgoed aangemerkt als onderneming; winst belast in box 1 in plaats van forfaitair voordeel in box 3 Instantie Hoge Raad Datum 02-06-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:992
Gemiddelde belastingdruk in box 3 van 44% is geen buitensporig zware last Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-03-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:1847
Heffing box 3 niet in strijd met Eerste Protocol van het EVRM want geen sprake van individuele buitensporige last Instantie Hoge Raad Datum 10-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1129
Werkzaamheid duurt voort tot realisering van het beoogde resultaat Instantie Hoge Raad Datum 06-02-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:220
Het pand werd al verkocht voordat de verbouwing begon, winst wordt gezien als resultaat uit overige werkzaamheden Instantie Hoge Raad Datum 28-11-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:3444
Koop en verbouw supermarkt, daarna verhuur, sprake van ROW of sfeerovergang? Instantie Hoge Raad Datum 16-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU4808
Architect treedt voor eigen rekening en risico op als zelfstandig projectontwikkelaar, winst is resultaat uit overige werkzaamheden Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BN3467
Box 3-heffing vormt geen inbreuk op art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM Instantie Hoge Raad Datum 28-10-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BR0664
Uitponding appartementengebouw geen ROW want geen bijzondere kennis of meer dan normaal actief vermogensbeheer Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM9252
Niet aftrekbaarheid van belastingschulden in box 3 niet discriminatoir Instantie Hoge Raad Datum 09-05-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD1101

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet werkelijk rendement box 3 Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden Samenvatting -
Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024 Dossiernr. 36173 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -
Wet aanpassing box 3 Dossiernr. 35577 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2019 Dossiernr. 35026 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-04-2024 Nummer 2024-0000229730 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-09-2023 Nummer - Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-04-2023 Nummer 2023-0000101431 Samenvatting In een brief van 26 april jl. heeft staatssecretaris Van Rij aangekondigd dat hij van plan is met ingang van 1 januari 2023…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-01-2023 Nummer 2023-1194 Samenvatting
Instantie Belastingdienst Datum 01-12-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting Box 3 rechtsherstel kan gevolgen hebben voor de erfbelasting De Belastingdienst heeft vragen beantwoord die zijn gesteld naa…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-11-2022 Nummer 2022-270669 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-07-2022 Nummer 2022-199150 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-07-2022 Nummer 2022-0000186098 Samenvatting Leegwaarderatio in de SW en de Wet IB 2001 wordt voortgezet met geactualiseerde percentagesIngevolge art. 21 lid 8 SW en art…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-07-2022 Nummer 2022-0000186479 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2022 Nummer 2022-176296 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-05-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-04-2022 Nummer 2022-0000132649 Samenvatting Kabinet kiest voor spaarvariant bij rechtshersteloperatie box 3Op 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij meegedeeld da…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-04-2022 Nummer 2022-0000122084 Samenvatting Hersteloperatie box 3-heffing 2017-2022 en spoedwetgeving box 3 2023 en 2024In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-04-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-04-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting Vanaf 2025 bestaat box 3 uit vermogensaanwasbelastingStaatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer de to…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-04-2022 Nummer 2022-0000122147 Samenvatting
Instantie Belastingdienst Datum 04-02-2022 Nummer 2022-35664 Samenvatting Op 4 februari 2022 heeft de Belastingdienst, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, uitspraak…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-01-2022 Nummer 2022-0000020410 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-06-2021 Nummer 2021-0000089931 Samenvatting In een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën van 21 juni 2021 (nr 2021-0000089931)&nbs…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-05-2021 Nummer 2021-97946 Samenvatting
Instantie Belastingdienst Datum 01-01-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-04-2020 Nummer 2020-75650 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-07-2019 Nummer 2019-112145 Samenvatting
Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 20-05-2019 Nummer 2019-229431 Samenvatting Onlangs zijn Kamervragen beantwoord met betrekking tot de fiscale behandeling van het lidmaatschap in een vereniging van eig…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-04-2019 Nummer 2019-8322 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-07-2018 Nummer 2018-12775 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-06-2016 Nummer BLKB2016/425 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën maakt de rolnummers bekend van de gerechtelijke procedures over de bezwaarschrif…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-06-2015 Nummer BLKB2015/903M Samenvatting Na een oproep van de Bond voor Belastingbetalers zijn bij de Belastingdienst meer dan 10.000 bezwaarschriften binnengekomen…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De verander(en)de positie van dga, wordt 2023 een fiscaal gelukkig nieuwjaar? Auteur(s) Redactie Vp-bulletin Bron Vp-Bulletin 2023/1
Titel Familiebank vanaf 2022: een fiscale molensteen? Auteur(s) E. Loendersloot, D. Driessen Bron FBN 2020/17
Titel De notariële kwaliteitsrekening in de Overbruggingswet box 3 Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker Bron FTV 2022/37
Titel Kerstarrest box 3, rechtsherstel met spaarvariant en landbouw Auteur(s) A.W. de Beer Bron LTB 2022/31
Titel Cultuurgrond wordt bouwterrein Auteur(s) H. van den Berg Bron LTB 2022/28
Titel Mogelijke aanpassing box 3: wat betekent dit voor de notariële praktijk? Auteur(s) C.J.M. van den Bedem, J. Kroonenburg Bron FBN 2020/10

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Vermogen in privé of BV Bron BerekenHet Type Ondernemer en onderneming Categorie Rekentools
Box 3 - wettelijke berekeningsmethode t/m 2022 Bron Via Juridica Type Box 3 Categorie Rekentools
Box 3 - berekeningsmethode in het kader van hersteloperatie t/m 2022 Bron Belastingdienst Type Box 3 Categorie Rekentools
Waardering verpachte gronden in box 3 - 2022 Bron Belastingdienst Type Agrarisch recht Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 1.1 Rangorde 1.2 Forfaitair rendement tot en met 2022 1.3 Spaarvariant vanaf 2023 2 Aanwijzing bezwaarschriften tegen box 3-heffing op spaargeld als massaal bezwaar (belastingjaren tot en met 2016) 2.1 Verloop proefprocedures (op basis van Wet IB 2001 tot en met 2016) 2.2 Individuele uitspraak aanvragen 3 Aanwijzing bezwaarschriften tegen box 3-heffing op spaargeld als massaal bezwaar (belastingjaren 2017, 2018, 2019 en 2020) 3.1 Kerstarrest (op basis van Wet IB 2001 vanaf 2017 t/m 2022) 4 Regeling massaal bezwaar vanaf 2016 5 Individuele en buitensporige last 6 Vermogensrendementsheffing per 1 januari 2021 beperkt aangepast; grote wijzigingen per 1 januari 2023 7 Kamerbrieven over heffing naar werkelijk rendement en tegenbewijsregeling 8 Rechtsherstel (2017 t/m 2022) op basis van werkelijke vermogenssamenstelling 8.1 Wie heeft recht op rechtsherstel over 2017 t/m 2020 8.2 Jurisprudentie inzake rechtsherstel 8.3 Rekenmethodiek (rechtsherstel) op basis van spaarvariant  9 Overbruggingswet box 3 (2023 t/m 2026) 9.1 Vorderingen en -schulden in familieverband of tussen partners 9.2 Gevolgen voor box 3-heffing van (ver)koper i.v.m. op derdenrekening van notaris gestort geldbedrag 9.3 Forfaitair rendement ter zake van een lidmaatschap in een vereniging van eigenaars (VvE) 10 Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement (vanaf 2027) 10.1 Concept Wet werkelijk rendement box 3 11 Voorstel Wet vermogensbelasting 2024 ter aanvulling op box 3-heffing
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)