Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.101 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 15-07-2021 Auteur De redactie

1 Inleiding Art. 3.100 Wet IB 2001 geeft een opsomming van de in box 1 belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Een categorie hiervan zijn de 'aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen'. Art. 3.101 Wet IB 2001 beschrijft welke uitkeringen en verstrekkingen als 'aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen' worden aangemerkt. Dit zijn: lid 1 onder a: uitkeringen/verstrekkingen die worden ontvangen op grond van een publiekrechtelijke regeling; lid 1 ond…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.101 Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Artikel 3.101 Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen

 • 1

  Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die:

  • a.

   worden ontvangen op grond van een publiekrechtelijke regeling;

  • b.

   worden ontvangen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting, tenzij de uitkeringen of verstrekkingen worden ontvangen van bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;

  • c.

   in rechte vorderbaar zijn en niet de tegenwaarde voor een prestatie vormen, tenzij de uitkeringen of verstrekkingen worden ontvangen van een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn dan wel de genieter behoort tot het huishouden van de schuldenaar;

  • d.

   niet in rechte vorderbaar zijn en worden ontvangen van een rechtspersoon.

 • 2

  Indien verstrekkingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b of c, worden ontvangen in de vorm van huisvesting ter zake van een woning of een gedeelte van een woning, worden die verstrekkingen voorzover zij afkomstig zijn van een beperkt gerechtigde tot die woning of gedeelte van die woning gesteld op de huurwaarde respectievelijk een evenredig deel van de huurwaarde berekend volgens artikel 3.112.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Samenwonen Categorie Familievermogensrecht
Titel Alimentatie Categorie Familierecht (overig)
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Onderhoudsverplichtingen Categorie Familierecht (overig)
Titel Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Afgetrokken partneralimentatie terecht nagevorderd omdat deze bestemd bleek te zijn voor de kinderen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 18-08-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:1549
Van duurzaam gescheiden levende echtgenoot ontvangen bedragen belast als partneralimentatie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1420
Krachtens testament ontvangen lijfrente-uitkeringen niet belast in box 1 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 26-01-2010 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BL2814
HR 26-10-2007, nr 42537 Instantie Hoge Raad Datum 26-10-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AY5991
Trustvermogen belast in box 3 bij gerechtigde Instantie Hoge Raad Datum 26-10-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AY5991
HR 14-07-2006, nr 39201 Instantie Hoge Raad Datum 14-07-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AY3639
HR 14-07-2006, nr 39262 Instantie Hoge Raad Datum 14-07-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AY3640
Betaling van alimentatie aan ex-partner aftrekbaar wegens dringende morele verplichting? Instantie Hoge Raad Datum 08-11-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AE0287

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2018 Nummer 2018-27139 Samenvatting Het verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 4 september 2012 (nr. BLKB2012/101M) is geactualiseerd. Nieuw is…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-03-2010 Nummer DGB 2010-1285 Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Pensioenrechten verevenen of verrekenen, fiscaal een wereld van verschil! Auteur(s) B.H. Devilee Bron FBN 2018/30
Titel Echtscheiding Deel 1 t/m 3: Lijfrenten, pensioen en partneralimentatie Auteur(s) S.G.M.J. Rebbens Bron Vp-Bulletin 2017/19, 2017/26 en 2017/31
Titel Rechtsvragenrubriek: Is een legaat van een maandelijkse uitkering belast met loonbelasting? Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WPNR 2017/7164
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)