Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Totaalwinst (art. 3.8 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 26-04-2023 Auteur De redactie

1 Totaalwinst versus jaarwinstArt. 3.8 Wet IB 2001 geeft als definitie van winst: ‘Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.’ Deze omschrijving is van het totaalwinstbegrip. Totaalwinst is de winst die wordt behaald vanaf de start van de subjectieve onderneming tot het moment dat de onderneming niet langer voor rekening van de ondernemer wordt ged…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.8 Winst

Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Aankoop woon/winkel-pand moet worden aangemerkt als koppelaankoop Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1422
Niet voor zelfbewoning gekocht woongedeelte van pand vormt geen verplicht privévermogen Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1422
Bewijslast ligt op degene die onjuiste etikettering van onroerende zaak stelt Instantie Hoge Raad Datum 13-03-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:557
Maten moeten uitkoopsom van uittredende maat activeren Instantie Hoge Raad Datum 19-12-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:3597
Aankoop pand voor hogere waarde en verkoop panden voor lagere waarde aangemerkt als winstuitdeling BV Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 18-06-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:4653
Salaris dga kan onder omstandigheden worden uitgesteld en in later jaar ten laste van de winst worden gebracht Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 13-12-2012 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2012:BY7786
Splitsbaar pand verplicht ondernemingsvermogen en verplicht privévermogen Instantie Hoge Raad Datum 29-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV8959
Onjuiste etikettering als ondernemingsvermogen hersteld met foutenleer Instantie Hoge Raad Datum 23-12-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BR6326
Ondanks huwelijksgemeenschap is pand geheel ondernemings-vermogen Instantie Hoge Raad Datum 01-04-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AT3030

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-03-2023 Nummer 2023-14431 Samenvatting Dit besluit is een samenvoeging van de volgende vijf besluiten over winstbepaling voor de totaalwinst: Besluit van 24 januar…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-01-2022 Nummer 2021-20252 Samenvatting Besluit actualisering inkomstenbelasting, firmaproblematiek en terugwerkende krachtOp 19 januari 2022 heeft de Staatssecreta…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-06-2018 Nummer 2018-81323 Samenvatting Dit besluit betreft een actualisering van het besluit van 31 augustus 2009 (nr CPP2009/1092M), over het aanbod voor de waard…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-03-2013 Nummer BLKB 2013/233M Samenvatting Per 1 januari 2012 zijn de bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten (art. 1:87 BW) gewijzigd. Deze regeli…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-08-2009 Nummer CPP2009/1092M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-07-2007 Nummer CPP2007/521M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-01-2006 Nummer CPP2005/3134M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-06-2004 Nummer CPP2004/1010M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)