Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.90 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 01-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingVermogen dat naar zijn aard slechts ondernemingsdoelen kan dienen, behoort naar de leer van de vermogensetikettering verplicht tot het ondernemingsvermogen (box 1). Als dit vermogen zou worden ondergebracht bij een ander bij wie het tot diens privévermogen zou gaan behoren (box 3), en deze andere persoon zou het aan de ondernemer gaan verhuren, zou dit een belastingbesparing kunnen opleveren. Immers: in box 3 wordt geheven over een forfaitair rendement, naar een vast tarief.Om…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.90 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Artikel 3.90 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren verminderd met de terbeschikkingstellingsvrijstelling (§ 3.4.3 Terbeschikkingstellingsvrijstelling).


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht
Titel Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 07-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:3882
Geen ROW na verrekening vordering op BV met door BV overgenomen belastingschuld Instantie Hoge Raad Datum 12-08-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1900
Zorgverleners worden voor hun werkzaamheden belast in box 1, vaak niet als ondernemer Instantie Hoge Raad Datum 09-10-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:2996
Werkzaamheid duurt voort tot realisering van het beoogde resultaat Instantie Hoge Raad Datum 06-02-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:220
Onttrekkingen door bestuurder aan stichting vormen geen resultaat uit overige werkzaamheden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 04-06-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:CA3134
Koop en verbouw supermarkt, daarna verhuur, sprake van ROW of sfeerovergang? Instantie Hoge Raad Datum 16-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU4808
Handel in opties was geen resultaat uit overige werkzaamheden Instantie Hoge Raad Datum 09-09-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ2071
Uitponding appartementengebouw geen ROW want geen bijzondere kennis of meer dan normaal actief vermogensbeheer Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM9252
Verkoop van zelf gebouwde woning leidt tot resultaat uit overige werkzaamheden Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 08-07-2005 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2005:AU2807

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2021 Nummer 2021-15229 Samenvatting De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit inzake belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden gepubli…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-02-2014 Nummer BLKB 2014/286M Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit inzake belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden gepubli…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-03-2013 Nummer BLKB 2013/233M Samenvatting Per 1 januari 2012 zijn de bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten (art. 1:87 BW) gewijzigd. Deze regeli…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-12-2008 Nummer CPP2008/520M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-05-2006 Nummer CPP2006/76M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Vastgoed als 'werkzaamheid' in de inkomstenbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2016/28
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)