Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overgang algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB)

Bijgewerkt tot 18-04-2023 Auteur mr. L.E. (Laura) Welkers

1 InleidingEen levering of een dienst verricht door een ondernemer, is in principe belast met omzetbelasting. Een van de uitzonderingen hierop vormt de overdracht van goederen in het kader van de overgang van een algemeenheid van goederen en diensten. Bij de overgang van een algemeenheid van goederen wordt op grond van art. 37d Wet OB (voorheen art. 31 Wet OB) geacht geen levering of dienst plaats te vinden zodat geen btw-heffing plaatsvindt. Door deze fictie blijft de transactie gehe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 37d

Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen sprake van overdracht algemeenheid van goederen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 16-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:1710
Enkele overdracht van een stuk bouwgrond is niet een algemeenheid van goederen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1687
Overgang algemeenheid van goederen ondanks dat vastgoedontwikkelaar het appartementencomplex korte tijd zelf heeft verhuurd Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 17-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:4044
Overgang van algemeenheid van goederen ondanks gewijzigde intentie tot langdurige verhuur als belegging Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 17-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:4042
HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB Instantie Hoge Raad Datum 29-01-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:154
Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren Instantie Hoge Raad Datum 15-05-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:863
Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 18-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:2782
Overeengekomen vergoeding van herzienings-btw ziet niet op het leegstaand gedeelte Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2537
Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:4125
Verhuur restaurant vormt geen overgang van algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB) Instantie Hof van Justitie EU Datum 19-12-2018 Nummer ECLI:EU:C:2018:1038
Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd (art. 37d Wet OB) Instantie Hoge Raad Datum 28-09-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1787
Overnemer onderneming is herzienings-BTW over het gehele jaar verschuldigd Instantie Hoge Raad Datum 08-08-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2145
Geen aftrek van voorbelasting nu overdacht minderheidsdeelneming van btw vrijgestelde prestatie is Instantie Hoge Raad Datum 28-03-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:728
Overdracht van verhuurd sportcomplex is een overgang van algemeenheid van goederen Instantie Rechtbank Arnhem Datum 24-03-2011 Nummer ECLI:NL:RBARN:2011:BP8977
Hoge Raad geeft criteria voor het begrip ?algemeenheid van goederen? (II) Instantie Hoge Raad Datum 05-03-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BG7206
Hoge Raad geeft criteria voor het begrip ?algemeenheid van goederen? (I) Instantie Hoge Raad Datum 26-02-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BH0527
HR 06-06-2008, nr 42677 Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:AY8546
Overdracht van 50%-aandeel in appartementencomplex aangemerkt als zelfstandig in aanmerking te nemen bedrijvigheid Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 15-05-2008 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2008:BE9427
HR 02-03-2007, nr 42272 Instantie Hoge Raad Datum 02-03-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ9674
Overdracht project aangemerkt als overdracht van algemeenheid van goederen Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 31-05-2006 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2006:AX8464
Zita Modes Instantie Hof van Justitie EU Datum 27-11-2003 Nummer ECLI:EU:C:2003:644
HR 25-04-2003, nr 38132 Instantie Hoge Raad Datum 25-04-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AF7807
HR 29-09-1999 nr 34774 Instantie Hoge Raad Datum 29-09-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:AA2906

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-08-2019 Nummer 2019-0000126489 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-03-2017 Nummer 2017-51500 Samenvatting Dit besluit over de samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbelasting actualiseert enkele voorgaande besluiten. Nieuwe st…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Negen voor de notaris relevante kennisgroepstandpunten over omzetbelasting Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2023/48
Titel Hoe ‘om’ te gaan met art. 37d Wet OB? Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2022/29
Titel Specifieke complexiteit bij een eenvoudige algemeenheid Auteur(s) S. Cornielje Bron WFR 2022/113
Titel Overdracht recent verhuurd nieuw onroerend goed, niet belast met btw Auteur(s) R.N.G. van der Paardt Bron BR 2022/63
Titel Over overdragen en verder verhuren Auteur(s) J. Rous Bron NTFR Beschouwingen 2019/10
Titel Overdracht algemeenheid van goederen en btw Auteur(s) B.G. van Zadelhoff Bron FBN 2018/41
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)